dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Redigeren van teksten
ISBN
9789013044508

verschijningsdatum
04/06/2007

Reeksen

Secretaresse Assistant Wijzer

Bedrijfsverhuizingen en relocatie    
Communicatie rondom evenementen    
Conflicthantering
De sterk op het werk ladder    
Het opzetten van een secretaressepool    
Internationale omgangsvormen    
Onderhandelen en conflicthantering    
Ontwikkel een handboek voor je huisstijl
Redigeren van teksten
Redigeren van teksten    

Personen

Petra Davids

Redigeren van teksten
Redigeren van teksten    
Teksten redigeren    

Fransien Roovers

Grip op beleid    
Redigeren van teksten
Redigeren van teksten    
Teksten redigeren    

NUR Codes (sub)

620 Nederlandse taal- en letterkunde algemeen

Verhalen over verre landen    
Botanisch woordenboek    
Check je brief    
Waarom is een blauwe maandag blauw?    
Handboek Redactie
Taal als mensenwerk
Handboek zakelijk Engels
Check je tekst    
Check je sociale media    
De Mulisch Mythe    
Woordenboek Nederlands Russisch, Russisch Nederlands    
Van dale middelgroot woordenboek Spaans-Nederlands    
Woordenboek nieuwgrieks-nederlands    
Lezen en leesgedrag van adolescenten en jongvolwassenen
Standaard woordenboek Latijn-Nederlands
Prisma woordenboek Nederlands-Nieuwgrieks    
Nieuwgrieks-Nederlands    
Kramers Het juiste woord    
Basiswoordenboek Nederlands-Turks/Turks-Nederlands    
Indische letteren | 24 (2009) 2 Van inlander tot Indonesiër    
Verwarwoordenboek
Ik ben God de Vader niet    
Op eenzame hoogte    
Patroon en argument    
Nederlandse letterkunde voor Dummies    
Het bekoorlijk vernis van de rede    
Dyslectisch... en dan?    
Praktische cursus Nederlands voor juristen    
Hoe schrijf je dat?    
De sprong van Münchhausen    
Woordenboek Nederlands-Hebreeuws    
Woordenboek Hebreeuws-Nederlands    
Wereld in woorden    
Stemmen op schrift    
Schrijven voor het web en sociale media    
In de ban van het incestverbod
Prisma rijmwoordenboek    
Een bestseller schrijven voor Dummies    
Op de hielen
Heimwee naar Heerlen    
Camera Obscura    
Prisma pocketwoordenboek Nederlands-Italiaans    
Prisma Voorzetsels
Langs gevelstenen, sloppen en paleizen    
Dialectatlas van het Nederlands    
Onder de blauwe oneindigheid    
Duits voor zelfstudie    
Zo doen wij dat nu eenmaal    
Song- en liedteksten schrijven    
Nederlands-Tsjechisch woordenboek

Imprints

Kluwer

Burgerlijk Wetboek. Boek 2/Deel II
Internationale milieuregelgeving met betrekking tot de zee    
De asielprocedure    
Grensoverschrijdende incassoprocedures in Europees perspectief    
Nederlands Politierecht    
Internal branding 2.0    
Verbintenisrecht    
Governance in de praktijk van vo en mbo    
Onrechtmatige daad    
Recht realiseren    
Grondrechten    
Handboek benadeelde partij    
Handboek Direct Marketing 2.0    
Marktonderzoek voor de communicatiemedewerker    
New... Private Brands !    
Rechtspersonen en personenvennootschappen naar Nederlands en Arubaans
Toezicht 2005    
Compendium vermogensrecht voor de rechtspraktijk    
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation | 2004-2005    
Uw werknemer wordt klant    
Nederlands detentierecht    
Handboek Internationaal Strafrecht    
Internationale fiscale gegevensuitwisseling en de rechtsbescherming van de belastingplichtige    
De Europese cooperatieve vennootschap SCE    
Onrechtmatige daad | Algemene bepalingen    
Onrechtmatige daad : aansprakelijkheid voor zaken    
Eigendom en beperkte rechten    
Horeca en fiscus    
Elektronisch factureren    
Ziekte en arbeidsongeschiktheid | 2008    
Zo mooi anders in de zorg | Gedrag    
Teleurstellingen    
Seksualiteit    
Hoofdzaken verzekeringsrecht    
Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht    
Teams in de schoolorganisatie    
Zorgen voor kwaliteit    
Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot
Samenwonen, partnerschap en trouwen
Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap    
Schadevergoeding: personenschade    
Bezit en rechtsgevolgen van bezit    
Projecten op de rails
Veranderdiagnose    
Wetenschapsfilosofie voor economen en bedrijfskundigen    
Conformiteit bij koop    
Crisis in Nederland: Ramoen, rellen, gijzelingen en andere crises | 2    
Selectie bij toegang tot het onderwijs    
Het praktisch nut van de rechtspsychologie    
Gewogen rechtsmacht in het IPR    

Uitgevers

Vakmedianet