dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
De Arnhemse villamoord
ISBN
9789462363519

verschijningsdatum
30/01/2014

Reeksen

Gerede Twijfel

De actievoerder achterna    
De Appelschase babymoord    
De Arnhemse villamoord
De Arnhemse villamoord    
De Arnhemse villamoord
De dansende dader    
De dode in het dressoir    
De dood van een politie-aspirant    
De gescheurde nagel    
De Haagse kindermoorden    
De moddermoord    
De moddermoord    
De Mokumse mokermoord    
De onzichtbare steekpartij    
De PlayStation-moorden    
De thuishulp in het Laakkwartier    
De Warnsveldse pompmoord    
De Zwolse zwendel    
Een Rwandees kaartenhuis    
Het dodelijke dienstwapen    
Het maagdenvlies als bewijs    
Het maagdenvlies als bewijs    
Kindermisbruik    
Moord in Anjum    
Moord in Wamel    
The creative carpenter    
Twee mysterieuze schietpartijen    
Twee mysterieuze schietpartijen    

Personen

Han Israëls

De Arnhemse villamoord
De Arnhemse villamoord    
De Arnhemse villamoord
De bekentenissen van Ina Post    
Eenvoudige dingen die we nooit zullen leren    
het Civilisatieproces    

Annemarie Pagano Mirani

De Arnhemse villamoord
De Arnhemse villamoord    
De Arnhemse villamoord

Nienke Scholten

De Arnhemse villamoord
De Arnhemse villamoord    
De Arnhemse villamoord

Willeke Spierenburg

De Arnhemse villamoord
De Arnhemse villamoord    
De Arnhemse villamoord

Erwin Wiering

De Arnhemse villamoord
De Arnhemse villamoord    
De Arnhemse villamoord

NUR Codes (sub)

740 Mens en maatschappij algemeen

Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld    
Grondslagen SPH    
Kinderen die haten    
De gezonde samenleving    
Dromen, sprookjes, mythen    
Gij zult zijn als goden    
De ouderdom    
De tweede sekse    
Supervoorspellers    
Geloven binnen en buiten verband    
Disentangling an invisible trade    
Governance of innovation project management
Human dignity    
Erven en Schenken
Dokter is ziek    
De cultuur van angst    
Wetstratees
Van Ver    
Het Communistisch Manifest    
Begeleiden van groepen    
Anders kijken    
Verbinding verbroken    
Regine regulations in Europe    
Leren uit de ontmoeting    
Ontvoerd    
Kleine verhalen    
Het wilde denken
Ambtenaar op expeditie !    
De versplinterde samenleving    
Politiek cynisme    
Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden    
Moord en doodslag
Familiedrama's    
Depressie is geen ziekte    
Dynamism in Islamic Activism    
Nut en noodzaak van de mondiale voetafdruk
Basisprincipes praktijkonderzoek    
Vernederd, verkracht, verborgen
Seizoenen van de tijdgeest    
De gave van ADHD    
No time    
De shockdoctrine    
Hoe ongelijk is Nederland?
Welvaart in Nederland | 2014    
Adam en Eva in China    
Veroordeeld tot verbondenheid    
Leven met gemis    
Moeders van Afrika    
Melkert misleidde Beatrix    
Kosten verstandelijk gehandicaptenzorg

Imprints

Boom Lemma uitgevers

Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Positioneren    
Publiek leiderschap    
(Ont)keten    
Financiële decadentie, toezicht en compliance    
Inleiding bestuurskunde    
Moord in Wamel    
Veroordeeld tot verbondenheid    
Lokaal bestuur in een improvisatiemaatschappij    
Criminaliteit en rechtshandhaving 2013    
Jeugdcriminologie    
De kunst van het internet    
Perspectief op herstructurering    
Het motiverende effect van normatieve en afschrikwekkende boodschappen
Slim vakmanschap    
Zorg om de jeugdzorg    
Criteria voor strafbaarstelling in een nieuwe dynamiek    
Sociaalwetenschappelijk onderzoek en beleid    
Accountancy en andere zaken onder de loep | 3    
Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties    
Politie en evenementen    
Hersenletsel: begrijpen en begeleiden    
Chicks, Kicks & Glory
Overheidscommunicatie    
Beleid in uitvoering    
Statistische gegevensverwerking en demografie    
Financieel beleid en beheer bij de overheid    
Herstelrecht, een kinderrecht    
Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat    
Gemeentelijke handhavers in Amsterdam    
Heads and tails    
Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen    
De wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Focus in de opsporing    
Wetgeving jeugdrecht | 2012/2013    
Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing
Coachen als professie    
Jonge slachtoffers jonge daders    
Management van beleidsonderzoek    
Affectieschade    
(Ont)keten    
Criminaliteit en rechtshandhaving | 2014    
Onbevoegd gezag    
Geheel volgens de regels
Veilig politiewerk    
De zucht naar goed bestuur in de stad    
De improvisatiemaatschappij    
Reactie op onbestrafte overtredingen    
Nodig of overbodig?