dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
De gescheurde nagel
ISBN
9789462746879

verschijningsdatum
12/04/2017
Paperback
De gescheurde nagel
ISBN
9789462367470

verschijningsdatum
12/04/2017

Reeksen

Gerede Twijfel

De actievoerder achterna    
De Appelschase babymoord    
De Arnhemse villamoord    
De Arnhemse villamoord
De baksteen in de bosjes    
De dansende dader    
De dode in het dressoir    
De dood van een politie-aspirant    
De gescheurde nagel
De gescheurde nagel    
De Haagse kindermoorden    
De moddermoord    
De moddermoord    
De Mokumse mokermoord    
De onzichtbare steekpartij    
De PlayStation-moorden    
De thuishulp in het Laakkwartier    
De Warnsveldse pompmoord    
De Zwolse zwendel    
Een Rwandees kaartenhuis    
Het dodelijke dienstwapen    
Het maagdenvlies als bewijs    
Het maagdenvlies als bewijs    
Kindermisbruik    
Moord in Anjum    
Moord in Wamel    
The creative carpenter    
Twee mysterieuze schietpartijen    
Twee mysterieuze schietpartijen    

Personen

Meike M. de Boer

De gescheurde nagel
De gescheurde nagel    
De onzichtbare steekpartij    

Marieke J.C. Evertzen

De gescheurde nagel
De gescheurde nagel    

Peter J. van Koppen

De actievoerder achterna    
De baksteen in de bosjes    
De dansende dader    
De dode in het dressoir    
De dood van een politie-aspirant    
De fietser op de hei    
De gescheurde nagel
De gescheurde nagel    
De Mokumse mokermoord    
De onzichtbare steekpartij    
De PlayStation-moorden    
De thuishulp in het Laakkwartier    
De Warnsveldse pompmoord    
De Zwolse zwendel    
Het dodelijke dienstwapen    
Het likkende hondje    
Het maagdenvlies als bewijs    
Mister Big en de verdwijning van Patrick    
Reizen met mijn rechter    
Routes van het Recht    
The creative carpenter    
Twee mysterieuze schietpartijen    

Annelies Vredeveldt

De gescheurde nagel
De gescheurde nagel    
De PlayStation-moorden    
De thuishulp in het Laakkwartier    
Een Rwandees kaartenhuis    
Tussen Wet en Wetenschap    

Shosha N.P. Wiznitzer

De gescheurde nagel
De gescheurde nagel    

NUR Codes (sub)

740 Mens en maatschappij algemeen

Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld    
Grondslagen SPH    
Kinderen die haten    
De gezonde samenleving    
Dromen, sprookjes, mythen    
Gij zult zijn als goden    
De ouderdom    
De tweede sekse    
Supervoorspellers    
Geloven binnen en buiten verband    
Disentangling an invisible trade    
Governance of innovation project management
Human dignity    
Ethiek en economie    
Erven en Schenken
Dokter is ziek    
De cultuur van angst    
Wetstratees
Van Ver    
Het Communistisch Manifest    
Begeleiden van groepen    
Anders kijken    
Verbinding verbroken    
Regine regulations in Europe    
Leren uit de ontmoeting    
Ontvoerd    
Kleine verhalen    
Het wilde denken
Ambtenaar op expeditie !    
De versplinterde samenleving    
Politiek cynisme    
Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden    
Moord en doodslag
Familiedrama's    
Depressie is geen ziekte    
Dynamism in Islamic Activism    
Nut en noodzaak van de mondiale voetafdruk
Basisprincipes praktijkonderzoek    
Vernederd, verkracht, verborgen
Seizoenen van de tijdgeest    
De gave van ADHD    
No time    
De shockdoctrine    
Hoe ongelijk is Nederland?
Welvaart in Nederland | 2014    
Adam en Eva in China    
Veroordeeld tot verbondenheid    
Leven met gemis    
Moeders van Afrika    
Melkert misleidde Beatrix    

BISAC Codes

LAW / General

Digitaal privaatrecht    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Freedom and its enemies 9    
De rechtsstaat moet je leren    
Customs case law of the European court of justice | 2014/2015    
Yoga in je toga 2.0    
Het geheim van Bram Moszkowicz    
Belastingcontrole | 2015    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De Gouden Rugzak    
Verbintenissenrecht begrepen    
Door meten tot weten    
Affectieschade    
Reactie op onbestrafte overtredingen    
Witte inkt    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De hollende kleurling    
WWZ in praktijk    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Recht voor in bed, op het toilet of in bad    
De hypocrisie van de achterdeur    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
Recht van de Europese Unie    
De breuk    
De rechten van iedere Nederlander    
De wet in gewoon Nederlands    
Beleidsbemiddeling    
Think like a lawyer don t act like one    
Be (a)ware    
Omgaan met problematisch gedrag    
Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?    
Compliance in het financieel toezichtrecht    
Transfer pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband    
Bijzondere overeenkomsten begrepen    
Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden    
De eigen woning    
Familierecht    
Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken    
De Short Selling Regulering na het uitbreken van de financiële crisis
Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter
The work of authorship    
Recht van de Islam | 28
Zakboek voor de mediator    
English legal terminology    
Naar een verbeterde vastgoedketen    

Imprints

Boom criminologie

Het likkende hondje    
Basisboek criminologie    
Jeugdstrafrecht    
Beperkt in de keten    
Basisboek veiligheid en economie    
De pedagogische benadering van de jeugdrechtspleging    
Basisboek integrale veiligheid    
Politiechefs    
Actoren in de strafrechtspleging    
Overgang naar volwassenheid
Criminaliteit en rechtshandhaving 2015    
Lessen uit crises en mini-crises 2015    
De intrinsieke inbraakgevoeligheid van woningen    
Publieke ernstpercepties van criminaliteit en het verband met televisiegebruik    
De pilot “Verhoorstudio’s in opvanglocaties voor slachtoffers van mensenhandel”    
De gescheurde nagel
De gescheurde nagel    
De thuishulp in het Laakkwartier    
Liber Amicorum Gerben Bruinsma    
Economie van misdaad en straf    
Schandpaal of schouderklop?    
Focus on Honour    
Alledaagse magie    
Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen    
Cybercrime en witwassen    
Een Rwandees kaartenhuis    
De lokale betekenis van basisteams    
Boerenbedrog?    
Over de muren van stilzwijgen    
Integraal werken loont    
Horen, zien en spreken    
Lessen uit crises en mini-crises | 2016    
Het woord en de daad    
Schaduwen over de rechtshandhaving    
Politie en liefde in tijden van onveiligheid    
De dansende dader    
Sluipend gif    
Uitgelezen    
De praktijk van toezicht in een neoliberaal tijdperk    
Het turbulente politiebestel    
(On)gemerkt bijzonder    
The Netherlands and synthetic drugs    
Waar een klein land groot in kan zijn    
Criminaliteit als situationele keuze?    
De Marokkanenpaniek    
Verscheidenheid in Veiligheid    
Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie    
De reconstructie van strafbare feiten    
De grens voorbij    
Het lekken van vertrouwelijke politie-informatie    
Publiek als Scherprechter