dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Handboek jaarrekening 2017
ISBN
9789013139785

verschijningsdatum
08/05/2017
E-book (epub)
Handboek Jaarrekening
ISBN
9789013139792

verschijningsdatum
05/05/2017

Personen

R. Kruit

EY Handboek jaarrekening | 2014    
Handboek jaarrekening | 2011    
Handboek jaarrekening | 2013    
Handboek jaarrekening | 2014    
Handboek jaarrekening 2017
Handboek jaarrekening 2017    

M. Pronk

Handboek jaarrekening 2017
Handboek jaarrekening 2017    

S. Visser

Angststoornissenen hypochondrie    
Handboek jaarrekening 2017
Handboek jaarrekening 2017    
Jaarrekeningmemo | 2017    
Jaarrekeningmemo 2017    
Jaarrekeningmemo 2018    
The future is yours!    

NUR Codes (sub)

780 Economie en bedrijf algemeen

The Dutch Tongue    
Van kenniseconomie naar wild kapitalisme en terug    
Leer beleggen als Warren Buffett    
Wie trekt de accountant weer vlot?
Compendium van de accountantscontrole | 3A    
Compendium van de accountantscontrole | 1 en 3A    
Knechel in Nederland    
Succesvol studeren voor LAC | 3
Succesvol studeren voor LAC | 4    
Studenteneditie VRA | 1 Wet- en regelgeving
Studenteneditie VRA combi | 1 en 1A
Komt het nog wel goed met ons?    
The art of audit    
Ethiek en economie    
Het weekend van zeven dagen    
Boekhouden geboekstaafd 1 hoofdboek    
Het communistisch manifest    
IFRS voor SME's | 2009
Het drama Ahold    
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties    
De financiele functie    
Externe verslaggeving    
Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek    
Informatiemanagement    
Financien Vastgoed
Bedrijfsadministratie met Excel    
Elsevier IB almanak | 2014 Deel 1    
Thomas Piketty's kapitaal    
Een gezonde krimp    
Wij zijn allemaal IJslanders    
Wat nu?    
Checklist jaarrekening | 2013    
Handboek jaarrekening | 2012    
De euro    
The big short    
Externe verslaggeving    
Bedrijfsadministratie MBA    
Financial Instruments 2009
Bedrijfsadministratie MBA    
Tegen de trojka    
A Guide through IFRS 2014
Het verboden boek
Beleggen voor Dummies    
De kleine managen voor dummies    
Goed verzekerd    
Digitale geldzaken    
IFRS 2014 Consolidated without early Application
Kostencalculatie | Niveau 5 MBA    
Kleine gids voor het einde van de wereld    
Nooit meer sjoemelen    

Imprints

Wolters Kluwer

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht    
Verzekering ter beurze, coassurantie in theorie en praktijk    
Cassatie in strafzaken    
Effectenkoerslijst | 2016    
Openbare Orde en Veiligheid    
Bescherming van de intellectuele eigendom    
Ambtenarenrecht    
Inleiding Recht    
Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak    
Aanbestedingsrecht    
Artiest en fiscus    
Socialezekerheidswetgeving | 2016    
Praktische informatie over sociale zekerheid | 2016    
Zakboek voor de mediator    
Jaarrekeningmemo | 2015    
Stil pandrecht op vorderingen op naam    
Milieurecht    
Internationaal strafrecht    
Belastingwetten | 2016    
Internationaal belastingrecht    
Jaarrekening MKB | 2016 voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen    
Het voorlopig getuigenverhoor    
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
Wetgeving toezicht financiële markten    
Loonheffingengids 2016    
De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2016    
De eenzijdige rechtshandeling    
Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht    
Internationaal fiscaal memo    
BTW en e-commerce    
Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel    
Artiest en fiscus    
Belastingcontrole    
Acute medische zorg    
Wet- & Regelgeving | 2016    
Landbouw en fiscus    
Fiscale aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet 1990    
Pensioen 2020    
De Spier-bundel    
Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht    
Jaarrekening MKB Checklist 2016    
Aansprakelijkheidsrecht en maatmens    
Belastinggids 2016    
Britain alone! The implications and consequences of United Kingdom Exit from the EU    
Arbeidsongevallen en beroepsziekten    
Tekstuitgave Wetgeving Ruimtelijke Ordening 2016/2017    
Teksten Internationaal belastingrecht 2016/2017    
Hypotheek    
Cursus Belastingrecht | studenteneditie 2016-2017    
Rechtspersoon, vennootschap en onderneming    

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Huur    
Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap    
Inleiding tot de burgerlijke stand    
Erfrecht en schenking    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Pensioenrecht    
Aanneming van werk    
Cursus belastingrecht schenk- en erfbelasting 2016-2017 | Studenteneditie 2016-2017    
Vermogensrecht    
Mededingingswet    
De vertegenwoordiging    
Onbenoemde overeenkomsten    
Overige rechtspersonen    
Verzekering verzekerd?    
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht    
Eigendom en beperkte rechten    
Rechtspersonenrecht | 1 de rechtspersoon    
Socialezekerheidsrecht    
Gemeenschap    
Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht | Algemeen deel    
Arresten & beleid | 2016    
Pensioen 2020    
Collegebundel 2016/2017    
Collegebundel wetteksten 2016-2017 limited edition    
Jaarrekening MKB Checklist 2016    
De Kleine Gids Kindermishandeling    
Waarschijnlijkheid van fiscale rechtsgevolgen    
De Jeugdprofessional in ontwikkeling    
Aansprakelijkheidsrecht en maatmens    
Memo beslagrecht 2019    
Omzetbelasting | Studenteneditie 2016-2017    
Huurrechtmemo | 2016/2017    
Intellectuele eigendom    
70 jaar VvA: einde van het begin    
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016    
Het inkomen van buitenlandse belastingplichtigen    
Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven    
Rechtspersonen | 2015/2016    
Arbeidsongeschiktheid & zorg 2016    
Faillissementsgids | 2016    
De overeenkomst in het algemeen    
Rechtshandeling en overeenkomst    
Wettenbundel internetrecht | 2016-2017    
Sociaal Memo juli 2016    
Het Nederlandse parlement    
Fiscaal memo juli 2016    
Natrekking door onroerende zaken    
De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijk recht tussen 1940 en 1992    
Europese basisverdragen    

Oraganisaties

Ernst & Young

Checklist jaarrekening | 2014    
Handboek jaarrekening | 2012    
Handboek jaarrekening 2013    
Handboek jaarrekening 2017
Handboek jaarrekening 2017    
Rules for the Future