dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
La puissance de l’intelligible • Les dialogues platoniciens chez Plutarque
ISBN
9789461660008

verschijningsdatum
20/03/2013
Hardback
Ancient Perspectives on Aristotle's De anima • The Soul-Body Problem at Paris, ca. 1200-1250 • Collected Studies on Francisco Suarez SJ (15481617) • Les dialogues platoniciens chez plutarque • On the borders of being and knowing • Willensschwache in Antike und Mittelalter
ISBN
9789058678546

verschijningsdatum
01/04/2011

Reeksen

Ancient and Medieval philosophy - Series 1

Ancient Perspectives on Aristotle's De Anima    
Averroes’ natural philosophy and its reception in the Latin West    
Diogenes of Oinoanda · Diogène d’Œnoanda    
Diogenes of Oinoanda · Diogène d’Œnoanda    
Elachista    
Essays on Plato’s epistemology    
Fate, providence and moral responsibility in ancient, medieval and early modern thought    
La puissance de l'intelligible    
La puissance de l’intelligible • Les dialogues platoniciens chez Plutarque
Les dialogues platoniciens chez Plutarque    
Miroir et savoir    
On the borders of being and knowing    
Petri Thomae quaestiones de esse intelligibili    
Platonic inspirations
Platonic Stoicism - Stoic Platonism    
Ptolemy’s tetrabiblos in the translation of William of Moerbeke    
Quaestiones de ente
Radulphus Brito    
Regards sur les traditions philosophiques (XIIe-XVIe siècles)    
Regards sur les traditions philosophiques (XIIe-XVIe siècles)    
The Astrological Autobiography of a Medieval Philosopher    
The Astrological Autobiography of a Medieval Philosopher    
The science of the soul    
The science of the soul    
Willensschwäche in Antike und Mittelalter    

Personen

Xavier Brouillette

La puissance de l’intelligible • Les dialogues platoniciens chez Plutarque
Les dialogues platoniciens chez Plutarque    

Angelo Giavotta

La puissance de l’intelligible • Les dialogues platoniciens chez Plutarque
Les dialogues platoniciens chez Plutarque    

Xavier Brouillette

La puissance de l’intelligible • Les dialogues platoniciens chez Plutarque
Les dialogues platoniciens chez Plutarque    

Angelo Giavatto

La puissance de l’intelligible • Les dialogues platoniciens chez Plutarque
Les dialogues platoniciens chez Plutarque    

NUR Codes (sub)

730 Filosofie algemeen

Kaas en de evolutietheorie    
De andere drie-en-twintig uur    
Gij zult zijn als goden    
Zen-boeddhisme en het westen    
Vraag naar de mens    
Paden in Utopia    
Oefening in Christendom    
Oerdistantie en relatie    
Wachten op God    
Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus    
Kleine leerschool van het filosofisch denken    
Eros en cultuur    
Het goede leven    
Goed samen leven    
Het afscheid    
De ouderdom    
Het probleem van een methode    
Haptonomie    
De natuur
Levenskunst
De moed om te zijn    
Moeder aarde, vader hemel
Over tolerantie
Filosofische praktijk    
De orde    
De geheime leer    
Tibetaanse wijsheden    
Westfriese wijsheden    
Limburgse wijsheden    
Samen gaan voor een andere wereld
Geweten onder schot    
Mindset    
Ontologie en subjectiviteit    
De Duitse ideologie
Michel Foucault    
Dialectiek van de secularisering    
Waarom denken treurig maakt    
Spinoza    
Hume    
Meesters en discipelen    
Praktische mystiek voor gewone mensen    
Oude wijsheid, modern inzicht    
Een weg tot zelfontdekking    
Leven in wijsheid    
Een benadering van theosofie    
Reincarnatie in kaart gebracht    
Het heelheid principe    
Grondslagen van esoterische filosofie    
Regeneratie van de mens    
Zeven sferen    

BISAC Codes

PHILOSOPHY / History & Surveys / Ancient & Classical

Oedipus heerst    
Aristoteles over de ziel    
Filosofie voor het leven    
Metafysica    
Sophocles' Antigone
De wortels van het Indiase denken    
De weg    
Tao Te Tjing    
Overpeinzingen    
Ken de wereld | 1 oudheid en middeleeuwen    
Tien gulden regels    
De Weg    
De schoonheid van het nee    
De wortels van het Indiase denken    
Gedachten over de nabootsing van de Griekse werken in de schilder- en beeldhouwkunst    
La puissance de l’intelligible • Les dialogues platoniciens chez Plutarque
Les dialogues platoniciens chez Plutarque    
Ancient Perspectives on Aristotle's De Anima    
Essays on Plato’s epistemology    
Socrates en Orunmila    
Willensschwäche in Antike und Mittelalter    
Miroir et savoir    
Platonic Stoicism - Stoic Platonism    
Elachista    
Diogenes of Oinoanda · Diogène d’Œnoanda    
Tao    
Kritische geschiedenis van de westerse wijsbegeerte | I Oudheid, patristiek, vroege Middeleeuwen    
Het schandaal van de filosofie    
Hoe de wereld denkt    
Het onbenoembare heden    
Leer denken als een Romeinse keizer
De gifbeker van Socrates
Handboek voor de moderne stoïcijn

Imprints

Universitaire Pers Leuven

Artistic experimentation in music    
La puissance de l'intelligible    
Towards a political anthropology in the work of Gilles Deleuze    
Patroon en argument    
L'Adversus colotem di Plutarco    
Lineaire algebra    
Denken over religie | Deel I van Xenophanes tot Robertson Smith en deel II van Hugo Winckler tot Clifford Geertz    
Ptolemy’s tetrabiblos in the translation of William of Moerbeke    
Meer dan boer alleen    
Heilig in Hem    
Intra-Europese migratie en mobiliteit    
Trend en toeval    
Samenleven met overtuigingen    
Denken over religie | 3 Hedendaagse perspectieven    
Denken over religie - Driedelige set | 1,2,3    
Lineaire algebra - Tweede editie
Improvising early music    
Ohne Worte    
Visie en vooruitgang XXI    
Elektronisch toezicht    
Het beleid van de jeugdmagistraat    
Economie    
In verscheidenheid verenigd    
Geschiedenis is een werkwoord    
'Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden'    
Herinneringen aan de Holocaust    
Utopia & More    
The practice of the practising    
Political and legal perspectives    
Virtues for the people
Un pèlerinage psycho-pédagogique aux Etats-Unis    
Current issues in Islam | New multicultural identities in Europe    
Opera omnia | Summa (quaestiones ordinariae), art. LIII-LV    
Unsayable music    
Herdenken en vooruitgaan    
Andreae Alciati contra vitam monasticam epistula; Andrea Alciatos letter against monastic life    
Business planning for digital libraries    
Sexuality and psychoanalysis    
Loci sacri    
Dramma Giocoso    
Over grenzen en generaties heen    
The global horizon    
La puissance de l’intelligible • Les dialogues platoniciens chez Plutarque
Les dialogues platoniciens chez Plutarque    
Ancient Perspectives on Aristotle's De Anima    
Europa, interdisciplinariteit en wetenschap    
Conflicting Words    
Christian masculinity    
Ecclesia in medio nationis    
On the borders of being and knowing    
Ik, mezelf en wij