dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Werven, coördineren en begeleiden van vrijwilligers
ISBN
9789037241051

verschijningsdatum
31/12/2016

Reeksen

Factor-E Welzijn

Aanbieden ontwikkelingsgerichte activiteiten
Aanbieden ontwikkelingsgerichte activiteiten VVE
Activiteit voor een moeilijk bereikbare doelgroep
Activiteiten ontwikkelen
Activiteitenprogramma
Activiteitenprogramma opstellen
Actuele ontwikkelingen omzetten in beleid
Administratieve werkzaamheden
Adviseren en voorlichten    
Ambulante zorg
Anatomie, fysiologie en pathologie | 6    
Anatomie, pathologie en fysiologie | 5
Arbowetgeving
Begeleiden bij belangrijke levensgebeurtenissen PW
Begeleiden bij educatieve activiteiten
Begrippen en uitgangspunten doelgroepen kinderopvang
Behoefteonderzoek
Benadering van leerlingen
Bijhouden en monitoren van de ontwikkeling van leerlingen
BPV 1 basis MZ
BPV AGMGGZ
BPV basis PW
BPV basis SW
BPV BSD
BPV GHZ
BPV GPM
BPV OA
BPV PBGHZ
BPV PBSD
BPV PMKO
BPV SCW
BPV SMD
BPV TB
Centrum voor Jeugd en Gezin
Chronisch zieken
Coachend begeleiden voor SCW
Communicatietechnieken voor onderhandelen en vergaderen    
Communiceren met de doelgroep voor SCW    
Communiceren met doelgroep OA en PW/KO
Conflicthantering voor PWJ en SCW
Conflicthantering voor SCW en SMD    
Coördineren in de kinderopvang, ketenregie
Coördineren van activiteiten binnen de school
Creëer een veilig seksueel klimaat
Dagprogramma en huishoudelijke werkzaamheden
De organisatie en ik
De wijk in beeld
Debatteren | profieldeel sociaal maarschappelijk dienstverlener 2018-2019
Deskundigheidsbevordering 2
Didactiek, motiveren van keerlingen
Dieetleer | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Dienstverleningsplan
Diversiteit in de Kinderopvang
EHBO voor MZ | Deel 2    
Enqueteren
Evaluatiemethodes
Evaluatiemethodes SW
Evalueren begeleiding van activiteiten
Fraude
Gesprekken voeren | 2
Gesprekken voeren basis PW
Gesprekken voeren met cliënten MZ | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Gesprekstechnieken PW
Gesprekstechnieken voor SMD
Gevaren van de straat
Groepsdynamica en leiderschapstijlen | profieldeel sociaal cultureel werker 2018-2019    
Herkennen sociale problematiek
Hoe kan je jouw eigen gedrag inzetten bij begeleiding
Ik presenteer mij aan het werkveld PW
Instructies en lesvoorbereidingen
Integratie van de doelgroep in een wijk
Interactieve vaardigheden
Interventies in de groep voor SCW
Katheder en stomazorg
Kennis van beleid
Kinderen begeleiden
Kinderen met specifieke begeledingsvragen verdieping 1
Kinderen met specifieke begeledingsvragen verdieping 2
Kindvolgsysteem en begeleidingsplannen
Klassenmanagement
Kunstzinnige activiteiten voor kinderen
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg voor SMD
Kwaliteitszorg, beleid en kwaliteitszorgsystemen
Leerlingen met specifieke begeleidingsvragen
Lichamelijk gehandicapten
Maken van beleidsmatige keuzes
Methodieken en opstellen van een plan
Methodisch verzamelen van informatie voor SCW
Methodisch verzamelen van informatie voor SMD
Methodisch werken 2
Methodische interventies
Mobiliteit, slapen en waken | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Morele oordeelsvorming
Observeren en rapporteren
Observeren en rapporteren SW
observeren en signaleren
Omgaan met diversiteit voor SCW
Omgaan met leerproblemen
Onderhandelingstechnieken
Onderzoek doen en debatteren
Ontwikkeling van het beroep en de beroepshouding
Ontwikkelingsgerichte activiteiten BSO
Ontwikkelingsgerichte activiteiten op kinderdagverblijf/peuterspeelzaal
Ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten
Ontwikkelingspsychologie voor SCW
Ontwikkelingsstimulering
Opvoeden en opgroeien in de buurt    
Organisatie en beleid
Organiseer een eigen kracht conferentie
Organiseren beleid en uitvoeren van beheerstaken
Organiseren van buitenschoolse activiteiten
Organiseren van een multicultureel event
Oriëntatie op het werkveld | basisdeel sociaal werk 2018-2019    
Oriëntatie op het werkveld voor SCW
Oriëntatie op het werkveld voor SMD
Ouderen ondersteunen om langer zelfredzaam te zijn
Ouders betrekken bij begeleiding
Pedagogiek
Pedagogisch klimaat in de school
Persoonlijke verzorging
Persoonlijke zorg gericht op de behoefte van het kind
PR en communicatiemiddelen
Presenteren en instrueren
Professionalisering van de dak- en thuislozenzorg
Psychiatrie    
Schrijf een projectplan
Schuldhulpverlening (budgetteren)
Schuldhulpverlening | 2018-2019    
Signaleren sociale problematiek en huiselijk geweld
Sociale kaart
Sociale kaart en netwerken
Sociale veiligheid 2
Solliciteren met kennis van de arbeidsmarkt SCW
Solliciteren met kennis van de arbeidsmarkt SMD
Sonde en sondevoeding
Spelleiding bij een sport- en spelactiviteit
Taalstimulering
Taalverwerving en meertaligheid
Vakinhouden en leergebieden primair onderwijs, aardrijkskunde
Vakinhouden en leergebieden primair onderwijs, geschiedenis
Vakinhouden en leergebieden primair onderwijs, natuur en techniek
Verbeterplan
Verdieping dagbesteding en methodisch werken
Verdieping Diversiteit
Verdieping gesprekken voeren
Verdieping gespreksvoering
Verdieping Ontwikkelingspsychologie
Verdieping VVE
Visies op onderwijs, onderwijsmethoden en onderwijsmateriaal
Voorlichting advies en instructie | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Voorlichting en belangenbehartiging
Werken in een team: vergaderen en evalueren voor SMD
Werken/communiceren met baby's
Werven, coördineren en begeleiden van vrijwilligers
Werven, coördineren en begeleiden van vrijwilligers
Wondverzorging en zwachtelen | basisdeel maatschappelijk zorg 2018-2019    
Zintuigelijk gehandicapten
Zuurstof en tracheostoma

NUR Codes (sub)

100 Educatieve uitgaven algemeen

Botanisch woordenboek    
Portret, de variatie in de symmetrie
De vrijheid van de Sudbury Valley School    
Examenbundel | Vmbo-gt Nederlands 2014/2015    
Lespakket basisschool kinderboekenweek | 2014
Methoden die leerproblemen met 70% verminderen
Af en toe stemmen
Geschiedenis | Havo    
Anatomie en fysiologie van de mens    
Beheren en verzorgen goederenstroom en voorraad    
Pakket ondernemend leren manager handel en iServices
Ondernemendleren manager handel ringband en iServices
Pakket Ondernemend leren verkoopspecialist basis
Opleidingspakket bedrijfseconomie voor de manager handel    
Pakket Ondernemendleren verkoper basis
Pakket Marketing vd ondernemer
Het verhaal van het (onbegrepen)kind
Facetten van de planologie    
Examen doe je samen    
Theorie-examen halen? Bromfiets    
Sportief inkopen    
Wegwijs in de Successiewet    
Buitenspelen in het zonnetje
Management en organisatie | 1 havo | Opgavenboek    
Management & organisatie | 2 Havo | Opgavenboek    
Management en organisatie | 1 Vwo | Opgavenboek    
Management en Organisatie | 2 Vwo | Opgavenboek    
SK EDITIE 3 JAARPAK 1-1 TIJDEL
SK EDITIE 3 REKENEN-JAARKALEND
Sesam atlas van de anatomie | deel 1: Bewegingsapparaat    
Auto rijbewijs B    
Isa en Max en het vliegende skateboard    
De kunst en wetenschap van het lesgeven    
De ontdekking van het puberbrein    
Goed van Start    
Mediwietolie    
Learning to drive    
Elke dag je hoofd en inbox leeg    
Feniks | 1 Vmbo-t/havo | Werkboek    
BMS Deel I
Op niveau (eenboeksarrangement) | 5/6 vwo Informatie- en verwerkingsboek
Oefeningen voor het schoolverkeersexamen | Groep 7-8 2013    
Oefeningen voor het schoolverkeersexamen | 2013 | Antwoorden    
Babbage | 7.1 | Leer-/werkboek
Babbage | 7.1 | Cursusboek    
Babbage | 7.1 Plus Vmbo-GT/HV | Leerwerkboek    
Babbage | 7.1 Plis Vmbo-GT/HV | Cursusboek
Babbage | ICT coach 7.1 | 7.1 Vmbo-bkgt    
Babbage | ICT Coach 7.1    
Recht: een inleiding    

Imprints

Edu'Actief

Kennis bedrijfsadministratie    
Tendens | 15 Werken in het bank- en verzekeringswezen    
Factor-E | Helpende 1
Teleco | tekeningen Timmerindustrie 2010    
Omgaan met agressie
Tendens HTRV | Bakkerij | Werkboek
Tendens | mbo gastvrouw | instructie-/werkboek    
Factor-E Helpende
Tendens administratie | Deel 1 | Instructie-/werkboek    
Elementaire kennis bedrijfseconomie | Basisdeel | Werkboek    
Kennis Bedrijfsadministratie | Profieldeel | Werkboek    
Reader fiscaal | 2016    
Tendens administratie | Afdeling facturering | Instructie-/werkboek    
Tendens Examenkatern | Handel en administratie | Examenkatern instructie-/werkboek dl. 2
Tendens HTRV | Horeca | Werkboek sociale hygiëne en bedrijfsformules
Tendens | Horeca en bakkerij | Werkboek    
Werkboek Woningstofferen niveau 2    
Factor-E Helpende | Bevat beroepstaak 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en 16    
FleXX Edu4All | 1 werken in de grafimedia
Tendens afdeling Receptie
Tendens afdeling Crediteurenadministratie | Administratie | instructie-/werkboek 1    
Tedens | Administratie afdeling magazijn en expeditie    
Werken als commercieel medewerker binnendienst | leerjaar 3/4
Werken in een sportcentrum | leerjaar 3/4 | Projectboek 18
Factor-E | Helpende | Beroepstaak 7
Factor-E | Helpende | Beroepstaak 1
Het verschijnsel toersime    
Tendens HTRV | Leerjaar 4: Bakkerij    
Transfer verkoper reizen Just4U
Verdeelkaartjes
Tendens administratie afdeling inkoop    
Tendens afdeling Magazijn en expeditie
Tendens thema Materialenleer | Handel en verkoop | instructi-/werkboek 2    
Beroepstaken meubelmaken niveau 2
Hotel inc.
Rule en grow | Docentenblok    
Tendens afdeling verkoop
Tendens afdeling Magazijn en Expeditie
Tendens HTRV | Horeca | Werkboek verblijf
FleXX Edu4All
Hotel Inc. | oriëntatie op branche en beroep | instructie/werkboek
Handhaver toezicht en veiligheid    
Tendens | Partie koude voorgerechten goe 1 goe 2 | partie-werkboek mbo koksopleiding    
Tendens administratie afdeling inkoop    
Tendens handel en verkoop | Thema kassa | instructie-/werkboek    
Tendens Examenkatern | Handel en administratie | instructie-/werkboek 2    
De was verzorgen | Helpende | Beroepstaak 5    
Tendens boekhoudbijlage | Handel en verkoop | instructie-/werkboek dl 2    
Tendens | Partie Mbo koksopleiding garnituren goe 6, goe 7 | partie-werkboek    
Tendens GHV | Orientatiemodule | instructie-/werkboek