Werken

Bewijzen | Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1    
Getallen en Groepen | Semester 1 collegejaar 2019-2020    
Getallen en groepen | semester: 1 Collegejaar: 2017-2018    
Getallen en groepen | tweedegraadslerarenopleiding Wiskunde periode 3 DT 2014-2015    
Grafentheorie | semester: 1 collegejaar 2017-2018    
Grafentheorie | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Grafentheorie | Tweedegraads lerarenopleiding wiskunde Semester 1 collegejaar 2018-2019    
Grondslagen | Master wiskunde; Semester 1 2014-2015    
Klassieke problemen | 2018-2019    
Logica    
Logica    
Logica | semester: 1 Collegejaar 2017-2018
Vakdidactiek 3c/5 | 2018-2019    
Vakdidactiek voor het VMBO    

Reeksen

Tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde

Aanschouwelijke Meetkunde - Meetkunde van het perspectief | Collegejaar: 2019-2020    
Aanschouwelijke Meetkunde - Meetkunde van het perspectief | Collegejaar: 2019-2020 Opleiding: Wiskunde    
Aanschouwelijke Meetkunde -Ruimtemeetkunde | Collegejaar: 2019-2020    
Aanschouwelijke Meetkunde | deel 1:Ruimtemeetkunde 2018-2019
Aanschouwelijke Meetkunde | deel 2: Meetkunde van het perspectief en veelvlakken    
Combinatoriek | Collegejaar: 2019-2020 opleiding wiskunde    
Complexe getallen    
Dynamische modellen | 2a Blok 1; Jaar 2; Studiejaar 2014-2015    
Dynamische modellen | 2B Blok 2 2014-2015    
Dynamische Modellen | Collegejaar: 2019-2020 opleiding: wiskunde    
Dynamische Modellen 2a | 2018-2019    
Dynamische modellen 2b    
Dynamische modellen 2C | Semester: 2 Collegejaar 2018-2019    
Getallen en Groepen | Collegejaar: 2019-2020 opleiding wiskunde    
Getallen en Groepen | Semester 1 collegejaar 2019-2020    
Grafentheorie 2e deel Matrices en grafen | Collegejaar: 2019-2020 opleiding wiskunde    
Handleiding maple bij dynamische modellen | 2a Blok 1; Jaar 2; Studiejaar 2014-2015    
Klassieke problemen | 2018-2019    
Leidraad bij analyse | 1 Collegejaar 2014-2015    
Logica    
Problemen en bewijzen | Periode 2 VT; Collegejaar 2014-2015    
Problemen en bewijzen | Semester: 4 Collegejaar 2018-2019    
Problemen en bewijzen | Semester:2 collegejaar: 2019-2020    
Statistiek en Combinatoriek    
Synthetische meetkunde | Semester 1 collegejaar 2019/2020    
Vakdidactiek | 3b, 2014-2015    
Vakdidactiek 3c/5 | 2018-2019    
Verzamelingenleer    
Verzamelingenleer