Werken

Aansprakelijkheid in de financiele sector    
Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders    
Bankgarantie    
Christels koers    
Collectief schadeverhaal    
Handboek Beleggingsondernemingen    
Jurisprudentie financieel recht | 2012
Jurisprudentie financieel recht 1968-2015    
MiFID II/MiFIR: nieuwe regels voor beleggingsondernemingen en financiële markten    
Naar een beperkte aansprakelijkheid van financiële toezichthouders    
Onderneming en financieel toezicht    
Onderneming en pensioen    
Onderneming en pensioen
Principles of European contract law and Dutch law    
Prospectusaansprakelijkheid    
Toezicht financiele markten | 2014 Deel 1; Deel 2 en Deel 3    
Vermogensbeheer    
Wet continuïteit ondernemingen en het bestuursverbod | I en II 2014    
Zorgplicht in de financiële sector    

Reeksen

Ars Aequi Cahiers - Privaatrecht

Aansprakelijkheid van de arbiter: ‘bewuste roekeloosheid’, ‘ernstig verwijt’ of ‘bekwame arbiter’ als maatstaf?
Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders    
Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ont(k)leed    
Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goederenrecht
Civiele cassatie    
Civiele cassatie    
Conflictoplossing en scheidingsrecht    
Contracten met de overheid    
Crowdfunding
De bancaire kredietovereenkomst    
De Hoge Raad en de twee-wegenleer    
De privaatrechtelijke dwangsom    
De privaatrechtelijke dwangsom
Erfpacht
Executie(ver)koop van onroerende zaken
Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA)
Fusie en overnames in Nederland    
Hoe werkt de onrechtmatige daad?    
International Criminal Law | 2009/2012    
Karakteristiek van het privaatrecht    
Letters of intent    
Medische aansprakelijkheid - tweede druk
Natrekking, vermenging en zaaksvorming    
Ongerechtvaardigde verrijking    
Persoonlijke zekerheden
The Netherlands Commercial Court
Uitleg van schriftelijke contracten    
Verkrijging door verjaring    
Voorwaardelijke verbintenissen    

Ars Aequi Jurisprudentie

Burgerlijk procesrecht | 2012    
Burgerlijk recht | 1905-2013
European fundamental rights cases
European fundamental rights cases
Europees recht 1963-2011    
Goederen- en insolventierecht | Jurisprudentie 1975/2011    
Internationaal privaatrecht | Rechtspraak    
Internationaal privaatrecht | Rechtspraak | 2017    
Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2016    
Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2021
Jurisprudentie auteursrecht 1946-2017    
Jurisprudentie bestuursrecht 1992-2015    
Jurisprudentie burgerlijk procesrecht | 1983-2016    
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 1983-2020    
Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht 2010-2020 voor de rechtspraktijk
Jurisprudentie Burgerlijk recht 1905-2017
Jurisprudentie Burgerlijk recht 1927-2007
Jurisprudentie Europees Privaatrecht | 1963-2017    
Jurisprudentie Europees recht 1963-2018    
Jurisprudentie Faillissementsrecht 1953-2019
Jurisprudentie Faillissementsrecht 1975-2018
Jurisprudentie financieel recht | 2012
Jurisprudentie financieel recht 1968-2015    
Jurisprudentie Financieel recht 2018
Jurisprudentie Financiering en zekerheden 1957-2018
Jurisprudentie Fiscaal insolventierecht 1983-2019    
Jurisprudentie Goederen- & insolventierecht 1975-2014
Jurisprudentie Goederen- en faillissementsrecht 2020
Jurisprudentie Huurrecht 2019    
Jurisprudentie inleiding privaatrecht 1905-2016    
Jurisprudentie Inleiding Privaatrecht 1905-2019    
Jurisprudentie Inleiding Staats- en bestuursrecht 1879-2019    
Jurisprudentie Intellectuele eigendom
Jurisprudentie intellectuele eigendom 1953-2014
Jurisprudentie Internationaal Privaatrecht 2020    
Jurisprudentie Internetrecht 2015    
Jurisprudentie Loonheffingen | 2017    
Jurisprudentie Media- & informatierecht 1976-2005
Jurisprudentie Merken- en handelsnamenrecht 1977-2018
Jurisprudentie Personen- en familierecht 1979-2019    
Jurisprudentie Publiekrecht 1879-2014    
Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2015    
Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2019    
Jurisprudentie Strafrecht    
Jurisprudentie verbintenissenrecht    
Jurisprudentie verbintenissenrecht    
Jurisprudentie Verbintenissenrecht | 2019    
Jurisprudentie Verbintenissenrecht | 2020    
Jurisprudentie verzekeringsrecht 1913-2016    
Loonheffingen | 2013    
Ondernemingsrecht 1897-2018    
Personen- en familierecht 1979-2013 | jurisprundentie 1979-2013    
Personen-, familie- en erfrecht    
Privaatrecht | 1957/2013    
Rechtspraak Vreemdelingenrecht    
Rechtspraak vreemdelingenrecht | 2012    
Rechtspraak vreemdelingenrecht | 2013    
Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019    
Rechtspraak vreemdelingenrecht 2014    
Rechtspraak vreemdelingerecht
Staats- en bestuursrecht    
Staats- en bestuursrecht | Jurisprudentie 1849-2011    
Verbintenissenrecht    

Onderneming en recht

Aansprakelijkheid in de financiele sector    
Aanvullen van subjectieve rechten    
Als de (stille?) noodklok luidt...    
Bancaire zekerheid    
Bancaire zekerheid
Bindend advies    
Borgtocht    
Christels koers    
Contractsoverneming    
Credits claims    
De bestrijding van faillissementsfraude    
De civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener jegens de niet-particuliere cliënt    
De eenzijdige rechtshandeling    
De faillissementspauliana    
De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht    
De kredietcrisis    
De uitleg van Anglo-Amerikaanse boilerplate-bedingen in Nederlandse contracten    
De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijk recht tussen 1940 en 1992    
De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht in de lange 19e eeuw    
Exit: Onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking    
Faillissementsfraude    
Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief    
Going Dutch    
Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen    
Groepen van contracten    
Handboek beleggingsondernemingen    
Handboek Beleggingsondernemingen    
Handboek beursgang    
Handboek onderneming en aandeelhouder    
Handboek onderneming en aandeelhouder
Het akkoord    
Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht    
Kartelschade    
Levering en verpanding van toekomstige goederen
Marktmisbruik    
Naar een beperkte aansprakelijkheid van financiële toezichthouders    
Natrekking door onroerende zaken    
Nijmeegs Europees Privaatrecht    
Onderneming en ADR    
Onderneming en beloning    
Onderneming en digitalisering    
Onderneming en financieel toezicht    
Onderneming en pensioen    
Onderneming en pensioen
Onderneming en sanctierecht    
Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling als bronnen van verbintenissen    
Overeenkomst en insolventie    
Pensioen 2020    
Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht    
Publieke belangen in het mededingingsrecht    
Rechtsgevolgen van stille cessie    
Rechtsverherhoudingen tussen particulieren en de verdragsrechtelijke verkeersvrijheden    
Stil pandrecht op vorderingen op naam    
Tenietgaan van beperkte rechten    
The creation of a European law of contracts    
The influence of EU law on national private law    
Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen    
Toerekening van kennis aan rechtspersonen    
Verjaring    
Verrekening door de fiscus    
Vertrouwen in het burgerlijke recht    
Verzekering en ADR    
Verzekering ter beurze    
Verzekering ter beurze, coassurantie in theorie en praktijk    
Zaaksvervanging    

Preadviezen Vereeniging 'Handelsrecht'

100 jaar Handelsrecht    
Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit sector    
Het dwangakkoord buiten faillissement    
Klokkenluiders in perspectief | 2015    
Onderneming, digitalisering en data
Toetsing van buitenlandse investeringen in geopolitiek en juridisch perspectief    
Wet continuïteit ondernemingen en het bestuursverbod | I en II 2014    

Recht en praktijk

Afgebroken onderhandelingen en voorbehouden    
Alternatieven voor zekerheid op bankrekeningen    
Auteursrecht    
Auteursrecht Studenteneditie    
Bedrijfsovernames en milieurecht    
Bespiegelingen op 10 jaar "nieuw" verzekeringsrecht    
Conformiteit bij koop    
Contracteren door intermediairs in de muziekindustrie    
Contracteren door intermediairs in de muziekindustrie
Contracteren in de internationale praktijk    
De afkoelingsperiode in faillisement    
De bevrijdende verjaring    
De Europese cooperatieve vennootschap SCE    
De grondslagen van de cyberspace    
De vereniging in de praktijk    
Forumkeuze in het Nederlandse internationaal privaatrecht    
Garanties in de rechtspraktijk    
Gewogen rechtsmacht in het IPR    
Grenzen aan financieringsvrijheid    
Het deskundigenadvies in de civiele procedure    
Het rampenfonds    
Hoofdlijnen Wft    
Huurrecht algemeen    
Insolventie in het internationaal privaatrecht    
Juridische aspecten van geografische aanduidingen    
Klimaat en recht    
Mededinging en verzekering    
Nadeelcompensatie op basis van het égalitébeginsel    
Onrechtmatige wetgeving
Ontbinding, schadevergoeding en nakoming    
Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag    
Privacyrecht is code    
Privacyregulering in theorie en praktijk    
Prospectusaansprakelijkheid    
Recht doen aan privacyverklaringen    
Recht en elektronische handel    
Relativiteit, causaliteit en toerekening van schade    
Schadebeperkingsplicht    
Sport en mededingingsrecht    
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden    
Verzekering en aansprakelijkheid    
Verzekeringsrecht praktisch belicht    
Verzekeringsrecht praktisch belicht
Wie heeft de leiding?    
Wsnp en goede trouw    
Zorgplichten in de effectenhandel    

Recht en praktijk financieel recht

Bankgarantie    
De collateral richtlijn    
De prospectusplicht    
Giraal betalingsverkeer/Elektronisch betalingsverkeer    
Giraal betalingsverkeer/Elektronisch betalingsverkeer    
Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen    
Handboek Handel met voorwetenschap    
Handhaving in de financiele sector    
Hoofdlijnen Wft    
Kredietverstrekking aan consumenten    
Kredietverstrekking aan consumenten    
Markttoegang financieledienstverleners Wft    
Prudentieel toezicht op banken en beleggingsondernemingen
Toegankelijkheid, ADR en effectendienstverlening    
Toezicht trustkantoren in Nederland    
Toezicht trustkantoren in Nederland    
Verzekerd van toezicht    
Verzekerd van toezicht
Verzekering verzekerd?    

Serie vanwege het van der Heijden instituut

De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten    
De enquêtegerechtigden bij de NV en de BV    
De optimale rechtsvorm voor de samenwerking in het beroep. Confectie of maatpak?    
Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation | 2014-2015    
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation | 2016-2017    
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016    
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016    
Handboek Jaarrekeningenrecht    
Handboek notarieel ondernemingsrecht    
Het onderzoek in de enquêteprocedure    
Lustrumbundel 2017 Vereniging voor Financieel Recht    
Marius geannoteerd    
MiFID II/MiFIR: nieuwe regels voor beleggingsondernemingen en financiële markten    
Regres bij concernfinanciering    
Toezicht