Werken

Boeketje boekwetenschap    
Boeketje boekwetenschap | 3 Van het boek en de rand
Egodocumenten van Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw    
Enege gedenckwerdege geschiedenissen    
Jong in de 19de eeuw    
Over leven, lezen en schrijven    

Reeksen

Egodocumenten

"Hoe zal het met mij aflopen"    
Afscheid van de wereld    
Autobiografie (1778-1854)    
Buyten gaets    
Cort relaas sedert den jare 1609    
Dagboek 1791-1797    
Dagboek 1872-1874    
De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757-1826)
De levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841)    
De liefde en de vrijheid, natuurlijk!    
Een grand tour naar de nieuwe republiek    
Enege gedenckwerdege geschiedenissen    
Memoriaal ofte mijn levensraijsinghe    
Met trekschuit en draagstoel    
Mijn levensloop    
Mijn voornaamste daden en ontmoetingen    
Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap    
Nederlandsche toestanden    
Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder!    
The diary of Elizabeth Richards (1798-1825)    
Uit liefde voor vaderland en vrijheid    
Vader & zoons = Father & Sons    
Weest wel met alle menschen    

Oratiereeks

'Moge uw lever glad zijn'    
Allergie. Hoe herken je het? Hoe krijg je het? Hoe kom je er vanaf?    
Alles wat kruipt, groeit en bloeit    
Amsterdam, een maritieme stad?    
Archiefwetenschap, erfgoed en politisering    
Architectuur en geschiedenis    
Bloedstollend    
Catalysis, God's Algorithm, and the Green Demon    
Compensatie en participatie    
Cool passion    
De baai de binnenbaai
De bron van kennis    
De engel van de vooruitgang    
De kartelhel    
De kloof overbrugd?    
De ongeletterde luisteraar    
De persoon op de grenzen van het recht    
De sleutel van Sint Servaas    
De stem van vroede vrouwen    
Deeltjesfysica    
Deeltjesfysica    
Diversiteit in de Nederlandse gezondheidszorg    
Dr. Pangloss en de geneeskunde    
Een gesprek zonder einde    
Esperanto, een taal om van te houden    
Eva, wat se hulle? Konstruksies van Krotoa in Suid-Afrikaanse tekste    
Het einde van de hermetische traditie    
Het olifantje en de porseleinkast    
Het opvoeden verleerd    
Het Zien van het Onvoorspelde - Het Onvoorspelde van het Zien    
Hetzelfde maar dan anders    
Hoe God emigreerde naar Amerika    
Hormonen? Hoofdzaken!    
Humane voortplantingsbiologie    
Irrationeel    
Is mijn pensioen nog wel veilig? Over sparen en beleggen voor later    
Market Oversight Games    
Menage a trois    
Moeilijke marktwerking en meedogenloze mededinging    
Neurologie in beweging    
Nieuwe kansen    
Onbegrensde invloeden    
Onderwijs waarop we kunnen bouwen    
Over autonomie en rechtvaardigheid    
Over leven, lezen en schrijven    
Overheidsvermogen getrouw in beeld    
Plooibare hersenen    
Rechtshistorische beschouwingen over het moderne arbeidsovereenkomstenrecht    
Rechtspraak in tijden van crisis    
Rekenen aan en op risico    
Schoonheid in water    
Spectrum van huidinfecties    
The End of the Virtual    
The tort law industry    
Therapeutische psychodiagnostiek    
Transnational Transformations of Governance    
Traumatologie: logisch na trauma    
Uit de ban van goede en slechte smaak    
Uittreden    
UNHCR's Parallel Universe    
Van Poe tot Pooh    
Van Waterloo tot Uruzgan    
Van wie zijn zij? De ambtenaren    
Verzekerde marktmacht    
Vitrines vol verhalen    
Vormen verzuimd tijdens het politieverhoor    
Vrede als nevendoel    
Wat is normaal?    
Wat is psychiatrie?    
What's to be done with gender and post-colonial studies?    
Zeven biljoen elektronvolt is goed voor u    
Zijpijn in de borst    

Tiele-lezing

Boeketje boekwetenschap    
Boeketje boekwetenschap | 3 Van het boek en de rand