Werken

Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken    
De flexibiliteit van het recht van erfpacht    
Duurzaam Wonen    
Dwingend privaatrecht op maat    
Dwingend privaatrecht op maat    
Naar een verbeterde vastgoedketen    
Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie kadaster    

Reeksen

GCL-reeks

Dwingend privaatrecht op maat    

Groningen Centre for Law and Governance

Cafés in opstand    
Causaliteit in letselschadezaken    
De stap naar hoger beroep    
Derdenschade    
Digitaal privaatrecht    
Dwingend privaatrecht op maat    
Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht    
Letselschade en Europa    
Overeenkomsten in letselschadezaken
Schadebegroting in letselschadezaken    

NILG - Vastgoed, Omgeving en Recht

De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de woningwet    
De executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder    
De flexibiliteit van het recht van erfpacht    
Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands    
National-Level Adoption of International Standards on Expropriation, Compensation and Resettlement    
New Perspectives on Acquisitive Prescription    
Property Law Perspectives V    
Rethinking Expropriation Law III    

Publicatie van de Vereniging voor Bouwrecht

Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken    

Vastgoed, omgeving & recht

Naar een verbeterde vastgoedketen    
Rethinking expropration law I: public interest in expropriation    
Rethinking expropration law II: context, criteria, and consequences of expropriation    

Vastgoed, omgeving en recht

Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie kadaster    

WPNR Boekenreeks

Boek 5 BW van de toekomst    
Duurzaam Wonen    
Financiële zorgplicht van de notaris    
Het levenstestament
Nieuw IPR-relatievermogensrecht