Werken

Circulair bouwen    
Dwingend privaatrecht op maat    
Dwingend privaatrecht op maat    
Het internationale eigendomsvoorbehoud    
Property Law Perspectives V    

Reeksen

GCL-reeks

Dwingend privaatrecht op maat    

Groningen Centre for Law and Governance

Caf├ęs in opstand    
Causaliteit in letselschadezaken    
De stap naar hoger beroep    
Derdenschade    
Digitaal privaatrecht    
Dwingend privaatrecht op maat    
Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht    
Letselschade en Europa    
Overeenkomsten in letselschadezaken
Schadebegroting in letselschadezaken    

NILG - Vastgoed, Omgeving en Recht

De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de woningwet    
De executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder    
De flexibiliteit van het recht van erfpacht    
Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands    
National-Level Adoption of International Standards on Expropriation, Compensation and Resettlement    
New Perspectives on Acquisitive Prescription    
Property Law Perspectives V    
Rethinking Expropriation Law III    

Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht

Circulair bouwen    
Constructieve veiligheid: een onderzoek naar communicatie en borging in bouwprocessen    
De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht    
Het omgevingsplan, integraal en marginaal?    

Recht en Praktijk - contracten en aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker    
Algemene voorwaarden    
Algemene voorwaarden    
Beroepsaansprakelijkheid    
De aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken    
De agentuurovereenkomst    
De patronaatsverklaring    
De zorgplicht van scholen    
Handhaving van privaatrecht door toezichthouders    
Het internationale eigendomsvoorbehoud