Werken

Bouwbesluit | 2012
Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012
De Ultieme Penis Verlengings Gids - Luxe Pakket
De Ultieme Penis Verlengings Gids - Luxe Pakket
Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs    
Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs    
Klinische besluitvorming voor verpleegkundigen    
Nergens is een land
Onderzoekend vermogen voor verpleegkundigen    
Privacy in het bestuursrecht    

Reeksen

Jonge VAR-reeks

De stempel van de meester    
Grensoverschrijdend bestuursrecht    
Massale procedures    
Massale procedures    
Ondermijning
Ondermijning    
Openbare-orderecht in ontwikkeling    
Privacy in het bestuursrecht    
Sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht    
Strategisch procederen in het bestuursrecht    

Tekst & Toelichting

Aanbestedingswet | editie 2013    
Aanbestedingswet 2012
Aanbestedingswet 2012    
Afvalstoffenrecht | 2008-2009    
Algemene bankvoorwaarden (ABV)
Besluit activiteiten leefomgeving
Besluit bouwwerken leefomgeving
Bouwbesluit | 2012
Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012
Flex B.V.
Invoeringswet Omgevingswet
Jeugdwet    
Jeugdwet | 2015    
Modernisering van de Successiewet 1956    
Nieuw huwelijksvermogensrecht | 2018    
Omgevingsbesluit
Omgevingswet | Deel 2, wetsvoorstel juni 2014
Participatiewet    
Participatiewet    
Tekst & Toelichting Omgevingswet
Tekst en Toelichting Participatiewet.    
Toekomstig Boek 7 Wetboek van Strafvordering.
Toekomstig Boek 8 Wetboek van Strafvordering
Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme
Wet Arbeidsmarkt in Balans
Wet belastingen op milieugrondslag | 2009    
Wet Bestuur en toezicht
Wet Bopz    
Wet op de economische delicten | 2009    
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme    
Wet werk en bijstand | 2012-2013    
Wet werk en zekerheid
WHW 2018