Werken

50 jaar Bisdom Hasselt    
Als een arend herleeft mijn jeugd    
Als god gebeurt    
Als het woord de weg is    
Als ik zwak ben, ben ik sterk    
Avondlijke mijmeringen    
Barmhartigheid wil Ik, geen offers    
Beatrijs van Nazareth    
Bevrijder van een volk    
Bijbel tegendraads    
Bijbels portret van een geroepene    
Brood en rozen voor iedereen    
Brug van barmhartigheid    
Brussel, mijn weerbarstig lief    
De andere God    
De apostel Paulus    
De Bijbel in 1000 seconden    
De fragiele mens    
De mens maakt de stad    
De mythe van de ik-dentiteit    
De onbekende gelovige    
De snaren van de ziel    
Een boom geplant aan water
Een spel van ogenblik en eeuwig    
Franciscus van Assisi
Gaat en onderwijst    
Geen groter liefde    
Geloven in een geseculariseerd klimaat
Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis    
Genoeg!    
God is er al    
God zegene en beware je    
Groeien in liefde    
Herbeginnen bij Jezus Christus    
Het leven van Bernadette    
Het Onzevader opnieuw uitgelegd    
Het verhaal van een Mariaverschijning    
Het woord is mens geworden    
Het Woord van God elke dag | 2018    
Het Woord van God elke dag 2019    
Ik ben een pelgrim die de stilte als bestemming heeft    
In alle eenvoud    
In de naam van de Vader    
In de voetsporen van pater Damiaan    
In zijn naam    
Is de mens slecht?    
Jezus niet buitenspel zetten    
Kan ik dat geloven?    
Katholiek onderwijs in België    
Kouamé, gevlucht uit de hel    
Loven wil ik de Heer    
Met Jezus aan tafel in de eucharistie    
Met nieuwe ogen en een nieuw hart    
Mijn geloof als Bijbelwetenschapper?    
Netwerker van God voor de mensen    
Netwerker van God voor mensen    
Om een tijd van stilte    
Onder elkaars huid    
Over vrijheid gesproken    
Paus Franciscus    
Te weinig priesters... En nu?    
Ten gronde    
Trouw aan Algerije tot in de dood    
Tussen voltooien en verwachten    
Uit de schaduw    
Van kwetsbaarheid naar kracht    
Waarom nog wachten?    
Woordzicht    
Zeven keer jezelf overstijgen    
Zien dat Hij er is    
Zing voor de Heer een nieuw lied    
Zoektocht naar hoop voor de stad