Werken

Al kantelt de aarde    
Barmhartigheid wil Ik, geen offers    
Christelijke identiteit: een utopie?    
De fragiele mens    
Edward Poppe, een heilige voor zijn tijd    
Euthanasie bij psychisch lijden    
Ga tot Jozef    
Is uw liefde geloofwaardig?    
Leiderschap met spirit    
Loven wil ik de Heer    
Marc    
Mijn hand in Uw hand: wie zal ons leiden?    
Op weg in vertrouwen    

Reeksen

Fracarita-reeks

Al kantelt de aarde    
Edward Poppe, een heilige voor zijn tijd    
Euthanasie bij psychisch lijden    
Geloven in Jezus Christus: waarom niet?    
Ik ben met u, tot het einde der tijden    
Maria    
Mijn hand in Uw hand: wie zal ons leiden?