Werken

Een spel van ogenblik en eeuwig    
Op vleugels van verlangen    
Vincent