Werken

De praktijk van toezicht in een neoliberaal tijdperk    
Over de muren van stilzwijgen    

Reeksen

Handhaving en gedrag

Boerenbedrog?    
Communicatie van nalevingsniveau als gedragsbeinvloeding    
De praktijk van toezicht in een neoliberaal tijdperk    
Het motiverende effect van normatieve en afschrikwekkende boodschappen    
Horen, zien en spreken    
Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties    
Overtreding vermijden of naleving bevorderen?    
Publiek als Scherprechter    
Reactie op onbestrafte overtredingen    
Schandpaal of schouderklop?    
Waarom organisaties de regels naleven    
Waarom organisaties de regels naleven