Werken

De behandeling van personen met een handicap in Belgie op het vlak van het sociaal recht
De herijking van het faillissementsrecht    
De turboliquidatie van de Besloten Vennootschap    
De turboliquidatie van de Besloten Vennootschap    
Towards sustainability    
Turboliquidatie    
Young corporate lawyers | 2014    
Young corporate lawyers | 2015    
Young corporate lawyers | 2016    

Reeksen

Dovenschmidt Monographs

Corporate law and economic stagnation    
Corporate law and economic stagnation    
Mandatory corporate social responsibility reporting in the EU    
Sustainability clauses in international business contracts    
Towards sustainability    

ICGI reeks

Young corporate lawyers | 2013    
Young corporate lawyers | 2014    
Young corporate lawyers | 2015    
Young corporate lawyers | 2016    

Korte introducties

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren    
Franchise    
Het executive committee    
Kernregelgeving gebruik digitale patiëntengegevens    
Turboliquidatie    
Wetgeving kwaliteit en innovatie:KEI    

Recht en Praktijk - Insolventierecht

Arbeidsovereenkomst en insolventierecht    
Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad    
De herijking van het faillissementsrecht    
De herijking van het faillissementsrecht    
De herijking van het faillissementsrecht    
De overeenkomst in het insolventierecht    
De overeenkomst in het insolventierecht    
Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & Transaction avoidance in insolvencies    
Financiële economie voor insolventieadvocaten    
Juridisch handboek intensief beheer    
Schuldsanering (ex-)ondernemers    
Schuldsanering (ex-)ondernemers    
Turnaround management    
Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het schuldsaneringsrecht    

Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen

50 jaar Van der Heijden Instituut (1966 - 2016)    
Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen    
Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang    
Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen    
Compendium van het Nederlands faillissementsrecht    
Concernverhoudingen    
De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten    
De afwikkeling van grensoverschrijdende effectentransacties    
De Geschillenregeling ten gronde    
De Geschillenregeling ten gronde
De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV    
De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV    
De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende juridische fusie    
De turboliquidatie van de Besloten Vennootschap    
De werknemer in het ondernemingsrecht    
Financiering en vermogensonttrekking door aandeelhouders    
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation | 2004-2005    
Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation | 2011-2012    
Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation | 2012-2013    
Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation | 2012-2013    
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2008-2009    
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019    
Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht    
Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen    
Herstructurering van ondernemingen in financiele moeilijkheden    
Het verplicht bod op effecten    
Market Abuse Regulation: van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederland    
Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht    
Modernisering personenvennootschappen    
Modernisering van het NV-recht    
Modernisering van het NV-recht    
Nederland, het Delaware van Europa?    
Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van de consumentenbescherming in de financiele sector    
Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van de consumentenbescherming in de financiele sector
Openbaarmaking van koersgevoelige informatie    
Overnames van beursvennootschappen    
Personenvennootschap    
Publicatie van de jaarrekening    
Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB    
Regulering van de otc-derivatenmarkten in de EU en de VS    
Regulering van de otc-derivatenmarkten in de EU en de VS
Relativering van rechtspersoonlijkheid    
Richtlijnen voor de onderzoeker in enqueteprocedures    
Schade door misleiding op de effectenmarkt    
Uitkeringen aan aandeelhouders in het nieuwe BV-recht    
Uitkoop van minderheidsaandeelhouders    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1
Vereniging voor Effectenrecht | Lustrumbundel 2012    
Verspreide Geschriften van J.M.M. Maeijer    
Verspreide geschriften van W.C.L.van der Grinten    
Vertrouwen in het financiële recht en het ondernemingsrecht
Vruchtgebruik op aandelen    
Willems' wegen