Werken

Een gezegend leven    
In naam van Paulus    
In wind en vuur - Voorintekening
Paulus zelf    
Rouwvieringen
Steenrots en struikelblok    

Reeksen

Tijdschrift voor verkondiging

In naam van Paulus    
Paulus zelf