Werken

De nieuwe politiek van vrijheid in verbondenheid
De participatiedemocratie    
Het Verlichtingskabinet
Historical Atlas of the Baster, Nama and Griqua States of Southern Africa
Van conflictmaatschappij naar participatiesamenleving    
Vluchtelingen en burgers zijn geen mensen
Waar is hier? De mens volgens Ubuntu