Boehme    
Concordantie    
Confession of the brotherhood of the rosycross    
Coornhert - Licht in Europa    
De belijdenis der Rozenkruisers Broederschap    
De grootsheid van de geest    
De grote levensspiraal    
de weg op zoek naar het midden brengt harmonie, evenwicht en zekerheid | jaargang 38
De wereld van de drie manen | 1 het geheim van de Runensteen    
Gnosis in Nederland    
God is geestig    
Handschriften en vrienden van Jacob Boehme    
Het hart dat weet    
Het kind van overal en nergens    
Het schone het goede het ware    
Jeroen Bosch, wijsheid-schrijver met beelden    
L'iniziazione cristico-gnostica presso i Catari
Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis    
Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood    
Mysteriën van Tao en de Daodejing    
Mysteries and Symbols of the Soul    
Paracelsus    
Pentagram magazine | jaargang 38 2016 nummer 4    
Pentagram Magazine 2016/2 | 2016 jaargang 38 nr. 2
Spinoza    
Spiritual Christmas
Spiritual Christmas    
Spiritual Easter and Pentecost    
Spirituele pasen en pinksteren    
Tao, Universeel bewustzijn-Teh, Universeele bewustwording    
The brotherhood of Shamballa    
The Egyptian Arch-Gnosis and her call in the eternal Now | 4    
Theoscopia
Vermaning van de ziel    
Weg in Tao