Werken

Alle verandering komt tot rust in Boeddha    
Alleen met het hart denk je goed    
Boehme    
Brahma, Vishnoe, Shiva    
Coornhert - Licht in Europa    
De verborgen rozentuin    
De verlichting van het rozenkruis    
de weg op zoek naar het midden brengt harmonie, evenwicht en zekerheid | jaargang 38
de wijsheid van het grondeloze Tao    
Ficino    
Genezen, dialoog tussen lichaam en ziel    
Geroepen door het wereldhart    
Gnosis    
Gnosis, stromen van licht in Europa    
Hart voor Tao    
Het evangelie van de heilige twaalven    
Het hart dat weet    
In het teken van de Driebond van het Licht    
Jeroen Bosch, wijsheid-schrijver met beelden    
Op vleugels van vuur    
Pentagram Magazine | 2015/4 jaargang 37    
Pentagram Magazine | 2016/1 jaargang 38    
Pentagram Magazine 2016/2 | 2016 jaargang 38 nr. 2
Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez    
Spinoza    
Taulers weg naar binnen    
Visioenen, mysterien en ritualen    
Was ik een kind    
Zegezangen van Hermes' Gnosis | 1    

Reeksen

Echo's uit de Gnosis

Visioenen, mysterien en ritualen    
Zegezangen van Hermes' Gnosis | 1    

Pentagram magazine

de weg op zoek naar het midden brengt harmonie, evenwicht en zekerheid | jaargang 38
Pentagram Magazine | 2015/4 jaargang 37    
Pentagram Magazine | 2016/1 jaargang 38    
Pentagram magazine | jaargang 38 2016 nummer 4    
Pentagram Magazine 2016/2 | 2016 jaargang 38 nr. 2

Symposionreeks

Alle verandering komt tot rust in Boeddha    
Alle verandering komt tot rust in Boeddha    
Boehme    
Brahma, Vishnoe, Shiva    
De dans van het al    
De grootsheid van de geest    
De klank van de idee / Het beeld van de inspiratie    
De mens als geestelijk wezen, bezien vanuit hermetisch perspectief; Man - a spiritual being, seen from a hermetic point of view    
De Wijsheid van Hermes    
de wijsheid van het grondeloze Tao    
Ficino    
Gnosis in Nederland    
God is geestig    
Het hart dat weet    
Het onzegbare in het werk van Shakespeare    
Het schone het goede het ware    
Jeroen Bosch, wijsheid-schrijver met beelden    
Kaballah    
Leonardo, geniale alleskunner    
Mani de levende    
Mani, de gave van het Licht    
Mannen op de bres voor de zuivere rede    
Mozarts Zauberflote    
Op vleugels van vuur    
Paracelsus    
Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez    
Spinoza