Werken

Hart voor Tao    
Mysteriën van Tao en de Daodejing    
Weg in Tao

Reeksen

geen

Achter gesloten deuren    
Bahamontes | 19 Knechten    
De elfenheuvel omnibus | 3 De elfenvloek De ontknoping    
De geheime minnaar    
De sluierdans    
Fotograferen met een Canon 1200D    
Ik geef je geluk    
L'iniziazione cristico-gnostica presso i Catari
Meedogenloos    
Tao, Universeel bewustzijn - Teh, Universeele bewustwording
Theoscopia
Tom Clancy: Vriend of vijand    
Weg in Tao
Zonder mij

Spirituele teksten bibliotheek

Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis
Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens    
Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood    
Mysteriën van Tao en de Daodejing    
Spirituele kerst    
Spirituele Pasen en Pinksteren    

Symposionreeks

Alle verandering komt tot rust in Boeddha    
Alle verandering komt tot rust in Boeddha    
Boehme    
Brahma, Vishnoe, Shiva    
De dans van het al    
De grootsheid van de geest    
De klank van de idee / Het beeld van de inspiratie    
De mens als geestelijk wezen, bezien vanuit hermetisch perspectief; Man - a spiritual being, seen from a hermetic point of view    
De Wijsheid van Hermes    
de wijsheid van het grondeloze Tao    
Ficino    
Gnosis in Nederland    
God is geestig    
Hart voor Tao    
Het hart dat weet    
Het onzegbare in het werk van Shakespeare    
Het schone het goede het ware    
Jeroen Bosch, wijsheid-schrijver met beelden    
Kaballah    
Leonardo, geniale alleskunner    
Mani de levende    
Mani, de gave van het Licht    
Mannen op de bres voor de zuivere rede    
Mozarts Zauberflote    
Op vleugels van vuur    
Paracelsus    
Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez    
Spinoza