Werken

Dante's Divine Comedy: Part One: Hell
Dante's hel    
De goddelijke komedie    
De Goddelijke Komedie | inferno, Purgatorio en Paradiso    
Inferno    
Pleidooi voor de eigen taal    
The Divine Comedy

Reeksen

Filosofie & retorica

Aldus sprak Heraclitus    
Als van hooger bestemming en aart    
De juiste woorden    
De opleiding tot redenaar    
De passies van de ziel    
Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone
Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze ideeen over het sublieme en schone    
Een onderzoek naar de beginselen van de moraal
Julius Caesar
Laocoon    
Liefde    
Om de waarheid en de wetenschap
Om de waarheid en het recht    
Om de waarheid en het recht
Over aard en doel van de moderne wetenschap    
Over de natuur en het geluk    
Pleidooi voor de eigen taal    
Rede over de menselijke waardigheid    
Redevoeringen    
Verhandeling over de verbetering van het verstand    

Klassieke galerij

De goddelijke komedie