dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Sociale uitsluiting bij kinderen
ISBN
9789037704938

verschijningsdatum
21/04/2010

Reeksen

SCP-publicatie

A day with the Dutch
Aanbod van arbeid
Aanbod van arbeid | 2014    
Aanbod van arbeid 2016    
Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013    
Anders in de klas    
Armoedemonitor | 2007    
Belemmerd aan het werk
Beperkt aan het werk    
Beroep op het mbo    
Betrokken wijken    
Bijzondere mantelzorg    
Burgermacht op eigen kracht?    
Burgerperspectieven    
Chinese Nederlanders    
Christenen in Nederland    
Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk    
Countries compared on public performance    
De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland    
De dorpenmonitor    
De hoofdzaken van het sociaal en cultureel rapport | 2014    
De jeugd een zorg    
De ondersteuning van Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers in 2012
De openbare bibliotheek tien jaar van nu    
De opmars van het pgb    
De sociale staat van de gemeente
De sociale staat van Nederland | 2013    
De sociale staat van Nederland 2011    
De sociale staat van Nederland 2015    
De sociale staat van Nederland 2017    
De studie waard
De virtuele kunstkar    
De weg naar maatschappelijke ondersteuning
De Wmo 2015 in praktijk    
De wmo in beweging    
Dichtbij huis    
Dichter bij elkaar?    
Een eigen huis...
Emancipatiemonitor | 2012
Emancipatiemonitor | 2014    
Emancipatiemonitor | 2016    
Eritrese statushouders in Nederland    
Eropuit!    
First steps on the labour market    
Geloven binnen en buiten verband    
Gelukkig in een verpleeghuis?    
Gemeentelijk wmo-beleid | 2010
Gezinsrapport 2011    
Gisteren vandaag | Het culturele draagvlak, nr. 15    
Godsdienstige veranderingen in Nederland    
Grenzen aan de eenheid    
Hulp geboden    
Huwelijksmigratie in Nederland    
Informele groepen
Informele hulp: wie doet er wat?    
Informele zorg in Nederland
Integratie in zicht?    
IQ met beperkingen    
Jongeren en seksuele oriëntatie    
Kansen voor vakmanschap in het mbo    
Kiezen bij de kassa    
Kinderen en internetrisicos    
Kinderen in Nederland    
Kosten verstandelijk gehandicaptenzorg
Krimp in de kinderopvang    
Kunstminnend Nederland    
Kwetsbaar en eenzaam?    
Kwetsbare ouderen    
Kwetsbare ouderen in de praktijk    
Langer in Nederland    
Langer zelfstandig    
Leergeld
Lekker vrij!?    
LHBT-monitor 2016    
Living with intersex;DSD
Maak het nieuw!    
Maten voor gemeenten | 2014    
Maten voor gemeenten 2013    
Media:tijd in beeld
Meebetalen aan de zorg    
Meedoen en gelukkig zijn    
Meer democratie, minder politiek?    
Met het oog op de tijd    
Met zorg ouder worden    
Monitor talent naar de top    
Monitor Talent naar de top 2011    
Moslim in Nederland | 2012    
Naar Hollands gebruik?    
Nederland in Europees perspectief    
Net als thuis    
Niet buiten de burger rekenen!    
Nieuw in Nederland    
Noch markt, noch staat    
Ons geld    
Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie | Tweede Wmo-evaluatie | Deelrapport mensen met lichamelijke beperkingen    
Op achterstand    
Op afkomst afgewezen
Op weg met de Wmo    
Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt
Op zoek naar bewijs
Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen    
Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen    
Ouderenmishandeling in Nederland    
Ouders over opvoeding en onderwijs    
Overall rapportage sociaal domein | 2015    
Overall rapportage sociaal domein 2017    
Particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking    
Perceived discrimination in the Netherlands
Poolse migranten    
Portretten van mantelzorgers    
Rapportage sport | 2014    
Rapportage sport 2018    
Rijk geschakeerd    
Roemeense migranten    
Samen scholen    
Samenvatting    
Samenvatting - Overall rapportage sociaal domein 2016    
Samenvatting - Overall rapportage sociaal domein 2017    
Samenvatting van Overheid en onderwijsbestel    
Sociale uitsluiting bij kinderen
Sociale uitsluiting bij kinderen    
Societal pessimism
Sport: een leven lang    
Sprekend op schrift    
Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010    
Steeds gewoner, nooit gewoon    
Steeds meer verstandelijk gehandicapten?    
Sturen op geluk    
Surveying ethnic minorities: the impact of survey design on data quality    
Syriërs in Nederland    
Terecht in de jeugdzorg    
Tevreden met pensioen    
The social state of the Netherlands | 2011    
Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015
Towards tolerance
Trendrapport vraag naar arbeid | 2011    
Tussen groen en grijs    
Uit de armoede werken    
Uitstappers en doorzetters    
Uniform uit de kast    
Using smartphones in survey research: a multifunctional tool    
Van Anciaux tot Zijlstra    
Van oost naar west    
Vergrijzing, verpleging en verzorging    
Verschil in Nederland    
Versterking data-infrastructuur sport
Vertrouwen in de rechtspraak nader onderzocht    
Verzorgd uit de bijstand    
Vijf jaar Caribisch Nederland    
Voor elkaar?    
Voorbestemd tot achterstand?    
Voorzieningen verdeeld    
Vraag naar arbeid | 2013    
Vraag naar arbeid | 2015    
Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieve
Waar voor ons belastinggeld?    
Wel thuis?    
Wel trouwen, niet zoenen    
Werelden van verschil
Werk aan de wijk    
Who cares in Europe?
Wisseling van de wacht: generaties in Nederland
Wmo- en AWBZ-voorzieningen 2009-2012    
Wonen, Wijken & Interventies
Worden wie je bent    
Zicht op de Wmo 2015    
Zicht op zorggebruik    
Zorg beter begrepen    
Zorg in de laatste jaren    
Zorg voor verstandelijk gehandicapen    
Zwevende gelovigen    

Personen

Anne Marike Lokhorst

Sociale uitsluiting bij kinderen
Sociale uitsluiting bij kinderen    

Annette Roest

Sociale uitsluiting bij kinderen
Sociale uitsluiting bij kinderen    
Voorbestemd tot achterstand?    

Cok Vrooman

De hoofdzaken van het sociaal en cultureel rapport | 2014    
Een beroep op de burger | Sociaal en cultureel rapport 2012    
Sociale uitsluiting bij kinderen
Sociale uitsluiting bij kinderen    
Verschil in Nederland    

NUR Codes (sub)

740 Mens en maatschappij algemeen

Discipel voor het leven    
Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld    
Grondslagen SPH    
Kinderen die haten    
De gezonde samenleving    
Marx, Freud en de vrijheid    
Gij zult zijn als goden    
De revolutie van de hoop    
De heilige pijp    
De ouderdom    
De tweede sekse    
Instellingssupervisie    
Tegenwind
Supervoorspellers    
Geloven binnen en buiten verband    
Disentangling an invisible trade    
Montessori democratie
Governance of innovation project management
Human dignity    
Erven en Schenken
Handboek CGT bij middelengebruik en gokken
Dokter is ziek    
De cultuur van angst    
Wetstratees
Begeleiden van multi-probleemgezinnen in de jeugdzorg    
Van Ver    
Het communistisch manifest    
Begeleiden van groepen    
Anders kijken    
Verbinding verbroken    
Regine regulations in Europe    
Leren uit de ontmoeting    
Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening
Ontvoerd    
Kleine verhalen    
Het wilde denken
Liefde voor het leven    
Moeder zijn ... en het nog leuk vinden ook!    
Het kind dat niet voor niets leefde    
Ambtenaar op expeditie !    
De versplinterde samenleving    
Politiek cynisme    
Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden    
Moord en doodslag
Familiedrama's    
Depressie is geen ziekte    
Handboek Methodische Ouderbegeleiding | 2 naar een psychologie van ouderschap    
Strijders van eigen bodem    
Dynamism in Islamic Activism    
Nut en noodzaak van de mondiale voetafdruk