Werken

De bouwsculptuur van de Utrechtse Dom
De Pieterskerk in Leiden    
De Sint-Eusebiuskerk te Arnhem    
De Sint-Maartenskerk te Doorn    
De Stevenskerk    
Een spoor van vernieling    
Een studie naar de verdwenen kerk van Kerkdriel en haar bouwsculptuur    

Reeksen

Bouwsculptuur

De bouwsculptuur van de Utrechtse Dom
De Sint-Jan te s'Hertogenbosch    

Zeven Provincien reeks

Al het Hollandse volk dat hier nu woont    
Bonis in bonum    
Cornelis Cooltuyn (1526-1567)    
De gouden eeuw in gedichten van Joost van den Vondel (1587-1679)    
De Holle Compagnie    
De lof der schilderkunst    
De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw    
De rol van schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596-1687)    
De vrede van Utrecht (1713)    
Een beeld van het gezin    
Een spiegel van het dagelijks leven?    
Een spoor van vernieling    
Evidente factien in den staet    
Geringde buffels en heren van stand    
Hart voor Leiden    
Het Beroerde Rome    
Het onstaan van een genre    
Het schouwtoneel der dieren    
Huisgenoten des geloofs    
In een land van justitie    
Jenever en wind    
Journalistiek in crisistijd    
Kapitein Julián    
Karel van Mander III (1609-1670) hofschilder van Christiaan IV en Frederik III    
Kinderen van weelde en armoede    
Kleurrijke tragiek    
Klokkenspel    
Memorabilia van de Tachtigjarige Oorlog    
Netwerkende kunstenaars in de Gouden Eeuw    
Nieuw Amsterdam in Berbice (Guyana)    
Op zoek naar de Republiek    
Perspectieven van de stad    
Pieter Isaacsz (1569-1625)    
Pieter van der Aa (1659-1733)    
Socrates in de hemel?    
Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood    
Van zeeman tot residentieburger, Cornelius de Jong van Rodenburg (1762-1838)    
Zeevarenden achter de tralies