dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Delta Nova 4B
ISBN
9789030149644

verschijningsdatum
16/06/2016

Personen

Nicole De Wilde

Delta | 4 deel B - Doorstroomfinaliteit 4u | Leerboek    
Delta | 4 deel B - Doorstroomfinaliteit 5u | Leerboek    
Delta | 4 deel B - Dubbele finaliteit 3u | Leerwerkboek    
Delta | 4 ruimtemeetkunde - Dubbele finaliteit 3u | Leerwerkboek    
Delta | 4A-4U | Leerboek    
Delta | 5/6 Analyse deel 1 | Activerend leerboek    
Delta | 5/6 analyse deel 1 | Leerwerkboek    
Delta | 5/6 deel 1 | Leerboek    
Delta | 5/6 Kansrekenen | Leerboek    
Delta 4 | A | Leerboek 5U    
Delta 4 | deel A - Dubbele finaliteit 3u 2022 | Leerwerkboek    
Delta 4 | goniometrie - Dubbele finaliteit 3u 2022 | Leerwerkboek    
Delta 4 | spreidingsdiagrammen - Dubbele finaliteit 3u 2022 | Leerwerkboek    
Delta 5/6 | 2 Analyse | Activerend leerboek    
Delta 5/6 Analyse | deel 2 - Doorstroomfinaliteit economie/wetenschappen | Activerend leerboek    
Delta nova | 5/6 analyse deel 1 3u | Leerwerkboek    
Delta Nova 4B

Nico Deloddere

Delta | 5/6 Algebra Doorstroomfinaliteit economie | Leerboek    
Delta 5/6 | Algebra Doorstroomfinaliteit wetenschappen | Activerend Leerboek    
Delta le) | 5/6 Algebra | Activerend leerboek    
Delta Nova | 2 | Leerwerkboek    
Delta Nova | 2 5/6 Analyse | Leerwerkboek (3u)    
Delta nova | 5 analyse deel 1    
Delta nova | 5 analyse deel 2 (6/8u)    
Delta nova | 5/6 analyse deel 1 3u | Leerwerkboek    
Delta Nova | 5/6 Matrices en stelsels (3/4u)    
Delta Nova | 6 Analyse deel 1    
Delta nova | 6 analyse deel 1 (6/8u)    
Delta Nova | 6 Analyse deel 2    
Delta Nova | 6 Analyse deel 2 (4u)    
Delta Nova | Analyse deel 2 5 (4u)    
Delta Nova 1 Leerwerkboek + digitale licentie (ed. 1 - 2022 )    
Delta Nova 3/4 Statistiek (incl. Scoodle)
Delta Nova 3A leerweg 4 (incl. Scoodle)
Delta Nova 4B
Delta Nova 5/6 (incl. online ICT) | Complexe getallen (4/6/8u)
Delta Nova 5/6 Kansrekenen (6/8u) (incl. Scoodle)

NUR Codes (sub)

120 Exacte vakken en informatica algemeen

Tabellen en formules    
Banas | 2 Havo-vwo | Docentenboek    
Samengevat | Vwo Biologie    
Word 2013    
Wiskunde voor het hoger onderwijs
Wiskunde voor het hoger onderwijs | 1 | Uitwerkingen    
Sleutelboek Computerlexicon
Excel in de praktijk    
Stevin | Havo 2    
Windows Vista | ECDL modules 1/2/ 7    
Office 2007 | Module 3/4/5/6    
Wiskundehulp voor ouders
Basisbegrippen ICT    
Windows Vista    
Word 2007    
Excel 2007
Access 2007    
Powerpoint 2007    
Implementing effective IT governance and IT management    
Profitable Driven Maintenance for Physical Assets
Protocol ernstige rekenWiskunde-problemen en dyscalculie    
Wiskunde voor het hoger onderwijs | 1    
Rekenbasis | 1 Getalbegrip en tellen    
Rekenbasis | 2 optellen en aftrekken    
Rekenbasis | 3 Deelsommen    
Rekenbasis | 5 Meten    
Rekenbasis | 6 Meetkunde    
Rekenbasis | 7 Informatieverwerking    
Rekenbasis | 8 Toepassen    
Thuis in Windows 7    
Basischemie    
ITIL pocketguide | 2011    
Netwerken voor datacommunicatie | deel 2 Routing    
PHP en MySQL Trainer voor beginners
TOGAF® 9 Foundation    
Agile    
Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode    
Examenbundel | 2015/2016 vwo geschiedenis
TOGAF® 9 Foundation Study Guide    
TOGAF 9 Certified Study Guide    
Wat is wetenschap?    
SEO voor webprofessionals | 2015    
TOGAF® 9 Certified Study Guide - 3rd Edition    
Netwerkbeheer met Windows Server 2008 | 1 | Inrichting en beheer op een Local Area Network    
Newton    
Wiskunde voor het hoger onderwijs | Deel 0 | Uitwerkingen    
Passing the ITIL foundation excam | 2011    
Netwerken voor datacommunicatie newerken voor datacommunicatie | deel 3 Switching    
Global standards and publications | edition 2014 / 2015    
SIAM    

Imprints

Plantyn NV - Vriendenkring

Buzz vijf    
Project huisinstallatie - Installatiemethoden en praktijkboek | 2    
Naslagwerk Omgaan met de jonge en oudere zorgvrager    
Naslagwerk Observeren en herkennen van aandoeningen    
Naslagwerk Verzorgingstechnieken    
Naslagwerk Indirecte zorg    
Scrinium    
Kleuteragenda    
Kleuterdagboek 2 Oudste kleuters
Kleuteragenda Stickerset
Caleidoscoop (incl. Scoodle) | 2 | Werkboek
Connect 3 Leerwerkboek (incl. Scoodle)
Connect | 5 | Leerwerkboek    
Connect | 5 | Leerkrachtenboek
Polaris GO! 4 (incl. Scoodle)
Delta Nova 5/6 Ruimtemeetkunde (6/8u) (incl. Scoodle)
Theoretische mechanica 3de graad    
Delta Nova | 2 5/6 Analyse | Leerwerkboek (3u)    
Delta nova 4b leerboek 4u
Delta Nova 4B
Delta-T | 5/6 Leerplan B-C | Leermap    
Nieuwe Delta-T 4B Leermap (leerplan C)
Nieuwe Delta-T 4C Leermap (leerplan AB)
Nieuwe delta-t 5/6 reële functies en algebra | deel 2 leerplan c
De Wiskanjers 5 Werkboek Blok 4 Oplossingen - Editie 2018
De Taalkanjers Spelling 3 Werkboek A Oplossingen
De Taalkanjers Spelling 3 Werkboek B Oplossingen
De Wiskanjers | 6 Blok 1 | Werkboek    
De Wiskanjers 6 Werkboek Blok 1 Oplossingen - Editie 2018
De Wiskanjers | 6 Blok 3 | Werkboek    
De Wiskanjers 6 Werkboek Blok 3 Oplossingen - Editie 2018
De Wiskanjers 6 Werkboek Blok 4 - Editie 2018
De Wiskanjers 6 Werkboek Blok 4 Oplossingen - Editie 2018
De Wiskanjers 6 Werkboek Blok 5 Oplossingen - Editie 2018
De Wiskanjers | 6 Blok 6 | Werkboek    
Kanjer Werkboekjes Leerjaar 2 (set van 5 werkboekjes)    
Kanjer Werkboekjes Leerjaar 5 (set van 5 werkboekjes)    
De Wiskanjers (set van 5) | Leerjaar 6 | Werkboekjes    
Voedingsatelier 1
Maaltijdzorg werkmodule 1
De Taalkanjers Spelling | 4 deel c | Werkboek    
De Taalkanjers | Leerjaar 4 E deel | Spellingboek    
De Taalkanjers | Leerjaar 5 B deel | Spellingboek    
De Taalkanjers Spelling 5 Werkboek B Oplossingen
De Taalkanjers Spelling 5 Werkboek C Oplossingen
De Taalkanjers Spelling 6 Werkboek B Oplossingen
Maaltijdzorg werkmodule 3
Gezond en wel 2de graad 1ste jaar
Nieuwe Delta-T | 5/6 Beknopte Financiële Algebra (LP B/C) | Leerwerkboek    
Nieuwe Delta-T | 5/6 Leermap Financiële Algebra (LP A/B) | Leerwerkboek    

Uitgevers

Plantyn NV