dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Exercitatio mentis
ISBN
9789079578337

verschijningsdatum
22/12/2011

Personen

Martin Claes

Exercitatio mentis
Exercitatio mentis

NUR Codes (sub)

700 Theologie algemeen

Dromen, sprookjes, mythen    
Godsverduistering    
Oefening in Christendom    
Over het Jodendom    
Wachten op God    
In het licht van zijn aangezicht    
De moed om te zijn    
Mijn kleine evangelie    
The shock of your life    
Puur dagblok (set 5 ex.)
Wat blijft    
Durf je het aan
De God van het recht contra alverzoening    
Marcus als tegenevangelie    
Joy    
Dokter is ziek    
JEZUS, de levende HOOP
Overlopen naar de barbaren    
Het Nieuwe Testament    
De Apocalypse    
Van de Jordaan tot Golgotha    
Als doden wakker worden    
Onderweg    
Koppige overtuiging    
Gebedsdagboek    
Wat geloven die christenen eigenlijk
From Behind the Curtain
Het Jezus-evangelie    
De boodschap van Genesis 1-11
Als je eenmaal hebt liefgehad    
Eeuwige vriendschap    
Dit huis zingt!    
Psalm zoekt jou    
God
Mijn juk is zacht en mijn last is licht    
Balanceren in de kerk    
Verantwoordelijkheid en verkiezing    
A survey of Buddhist thought
Bernadette Soubirous    
Boeddha´s levenswetten    
Gewijd genieten    
Heel het leven    
Oefenplaatsen    
Bijna-elke-dagboek voor mannen    
Zondagboek    
Ontdek je echte ik    
Als een vader    
Bijbel voor beginners    
Investeren in je/de missie!    
Psalmen met akkoorden    

Imprints

Parthenon

Korte Verhandeling van God, de mens en zijn welstand    
Coworking    
Salarisonderhandelen    
Alsof ik thuis ben    
Zo ontstond der Lof de Zotheid    
Winnen begint bij jezelf overwinnen    
Thomas van Aquino    
Islam in verandering    
Handboek geestelijke verzorging voor Hindoes    
De academische preken    
God is op    
De Koran, uitleg voor kinderen | deel 1    
De evangeliën van Thomas, Maria Magdalena en Judas    
Joods Leven    
Wijsgerige ethiek    
Onder ons    
Lotus in de lage landen    
China's need for small Northern European friends    
Leading professionals the natural way    
Een filosofie van de maatschappelijke praktijk    
Wordt het nog wat met het Islamdebat?    
Wie is er bang voor religie?    
Geld, God en geluk    
Geschiedenis van de katholieke kerk | deel 1    
Geschiedenis van de katholieke kerk | Deel 2    
De vroege kerk en de Middeleeuwen    
Geschiedenis van de katholieke kerk | deel 2 De nieuwe tijd tot heden    
De spiritualiteit van Meister Eckhart    
Een zuivere toon    
Salafisme    
Handboek moraaltheologie | Morele denkpatronen    
Ik en de ander    
Handboek moraal theologie | 1 Een antropologie van de christelijke ethiek    
Augustinus over diakens    
Medeplichtig aan het verre kwaad?    
God 3.0    
Vrienden met de mammon    
Kunstlevens    
Goed Vooruitzicht    
Rond de crisis    
China, vriend of vijand?    
Paradoxaal China    
Evolutie of hoe alles almaar verandert    
Mijn Jihad    
Om naar u te luisteren    
Het volk aan zet    
Onszelf voorbij    
Handboek katholieke medische ethiek    
Zingeving als spel    
Als ik wij word