Werken

Beyond the public-private law divide?    
Certificering en normalisatie in het publieke bouwrecht    
Constructieve veiligheid: een onderzoek naar communicatie en borging in bouwprocessen    
Het publieke van het privaatrecht | 2010    
Hybride bestuursrecht    
Hybride bestuursrecht
Integriteit in politiek en bestuur    
When private actors contribute to public interests    

Reeksen

NILG - Governance en Recht

Beyond the public-private law divide?    
Beyond the public-private law divide?    
Bouwplaats lokale verzorgingsstaat    
Criminal liability for serious traffic offences    
De bevoegdhedenovereenkomst    
De onverplichte tegemoetkoming    
De rechtspersoonlijkheid van geloofsgemeenschappen    
De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving    
Het publieke van het privaatrecht | 2010    
Het publieke van het privaatrecht | congresbundel 2010
On judicial and quasi-judicial independence    
On judicial and quasi-judicial independence    
Vertrouwen in de lokale rechtsstaat    
Vrijheid, gelijkheid en redelijkheid    
Wendbaar wetgeven    
When private actors contribute to public interests    

Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht

Circulair bouwen    
Constructieve veiligheid: een onderzoek naar communicatie en borging in bouwprocessen    
De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht    
Het omgevingsplan, integraal en marginaal?    

Publikaties van de Staatsrechtkring

De verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden
Democratie: nieuwe ontwikkelingen
Het Parlement    
Integriteit in politiek en bestuur    
Rechtsstaat en religie    
The powers that be | staatsrechtconferentie 2012    

VAR-reeks

Algemene regels in het bestuursrecht    
Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?    
De toekomst van de formele rechtskracht
De toekomst van de formele rechtskracht    
Europeanisering van het algemeen bestuursrecht    
Het besluit voorbij    
Hybride bestuursrecht    
Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter    
Tijd voor verandering    
Tijd voor verandering    
Vertrouwen in de overheid    
Vertrouwen in de overheid