Werken

Nemo condicit rem suam    

Reeksen

E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Aanvullend verrijkingsrecht    
Alleen voor de vorm?    
Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag    
Binding van rechters aan elkaars uitspraken in bestuursrechterlijk perspectief
Concurrence in European Private Law    
Contempt of court    
Core concepts in the Dutch civil code    
Criteria voor strafbaarstelling in een nieuwe dynamiek    
De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht    
De ondeelbaarheid van het pand- en hypotheekrecht; deconstructie van een leerstuk    
De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus    
De relativiteit van wettelijke normen    
De strafbaarstelling van mensenhandel ontrafeld    
De taal van het bestuursrecht    
De uiterlijke verschijningsvorm in het strafrecht
De uiterlijke verschijningsvorm in het strafrecht
Detection, Detention, Deportation    
Discriminatie als strafbeïnvloedende omstandigheid bij strafbare feiten
Discriminatie als strafbeïnvloedende omstandigheid bij strafbare feiten
Een algemene normtheorie toegepast op open normen in het belastingrecht    
Effectieve rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse publieke rechten    
Effectieve rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse publieke rechten
Het woord en de daad    
Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland    
Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen    
Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht    
Liability of football clubs for supporters’ misconduct    
Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij vermoedens van kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders    
Nemo condicit rem suam    
Normering en toezicht in de opsporing
Onderwijsovereenkomst    
Over de grenzen van de discipline    
Pleegrechten voor kinderen    
Pre-trial detention in the Netherlands: legal principles versus practical reality    
Rechtsrelativering
The International Legal Protection of Environmental Refugees