dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Professioneel communiceren in de zorg
ISBN
9789043018807

verschijningsdatum
09/07/2012
Paperback
Professioneel communiceren in de zorg
ISBN
9789043035897

verschijningsdatum
01/06/2017

Personen

Pit van Nes

Professioneel communiceren in de zorg
Professioneel communiceren in de zorg    

Thom Rijpstra

Professioneel communiceren in de zorg
Professioneel communiceren in de zorg
Professioneel communiceren in de zorg    

Titia Struiving

Adviseren als sociaal beroep    
Professioneel communiceren in de zorg
Professioneel communiceren in de zorg
Professioneel communiceren in de zorg    
Spring | 1 | Werkboek    
Spring | 1 | Werkboek docenten    
Wie zegt 'het is genoeg?' als je zelf niet meer kunt praten?    

Japie Beumkes

Professioneel communiceren in de zorg
Professioneel communiceren in de zorg    

NUR Codes (sub)

180 Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken algemeen

Aandoeningen van het bewegingsapparaat    
Outdoor Animator    
Outdoor Animator    
Hematologie    
Natuurkunde voor het MLO | 5    
Zwemmen    
Aan de slag als helpende welzijn | WZ201, WZ202, WZ203    
Management Begrippenlijst Nemas    
Tien kerntaken voor de onderwijsassistent    
Begeleiding onderwijsprocessen | OA 4.60    
Tennis    
BPV-opdrachtenboek onderwijsassistent | OA 4.58 t/m 4.62    
Basiskennis Management    
Basisonderwijs | WZ 316    
Sociale Vaardigheden | WZ 302    
Had ik maar een voorbeeld    
Woonbegeleiding | WZ 410    
Didactische Ondersteuning | OA 4.61    
Individu & samenleving | WZ 204    
Mens, arbeid en samenleving | WZ 305    
Methodische Vaardigheden I | WZ 301    
Methodische Vaardigheden II | WZ 401    
Samenwerken, organiseren en coordineren | SB 404 405 406    
Sociale vaardigheden en Sport en gedrag | SB 302    
Het Grote Vaardigheden Boek    
Pedagogiek voor de onderwijsassistent | kenmerken van de leerling OA4    
Didactiek voor de onderwijsassistent | OA4    
Client en omgeving    
Methodisch begeleiden    
Communicatie en organisatie | medewerker maatschappelijke zorg en pedagogisch werker SAW 3    
Helpende zorg & welzijn | Niveau 2    
Professionaliteit & kwaliteitszorg | WZ 304
Begeleiden | 3 SPW WZ 309    
Maatschappelijke Zorg | SAW 3    
Sociaal-Maatschappelijke dienstverlening | SAW 4    
Sociaal-Cultureel Werk | SAW 4    
Sport- en bewegingsbegeleider | SB 2    
De sportleider als lesgever | SB 3 & 4    
De sportleider als begeleider | SB 3 & 4    
De sportleider als trainer-coach | SB 3 & 4    
De sportleider als organisator en SB-functionaris | SB 3&4    
BOS-medewerker | SB 4    
Bewegingsagoog | SB 4    
Operationeel sport- en bewegingsmanager | SB 4    
Leren, loopbaan en burgerschap | 1-2    
Leren, loopbaan en burgerschap | 3-4    
An de slag als zorghulp | Niveau 1    
SB-projecten coordineren | SB4    
Didactiek voor de onderwijsassistent
Pedagogiek voor de Onderwijsassistent    

Imprints

Pearson Benelux B.V.

Farmacologie, Expert College    
3D-tekenen met Sketchup    
Recruitment    
Dynamica    
Verpleegkundige vaardigheden Expert college | 1
Sportmanagement    
Psychologie, een inleiding    
Export planning, met MyLab NL toegangscode    
De kracht van Scrum    
Psychologie, sociologie en gezondheidspsychologie    
Psychiatrie in de verpleegkunde    
Anatomie en fysiologie, Expert College
Psychologie voor de sociaal juridische dienstverlener    
Communicatieve vaardigheden voor verpleegkundigen    
Onderzoeks- en interventiemethodologie    
Ontwikkelingspsychologie    
Sociologie, custom editie hogeschool Gent    
Pathologie    
Mensen verstaan | 1    
Ontwikkelingspsychologie    
Straling en biofysica    
Algemene economie en bedrijfsmanagement    
Verpleegkundige vaardigheden | 2    
Beïnvloeden en veranderen van gedrag
Professioneel communiceren in de zorg
Oplossingsgerichte vragen aan kinderen en hun omgeving    
Bedrijfsinformatiesystemen    
Marketing    
Basisboek spelling met MyLab NL toegangscode    
Klinisch redeneren    
Overzicht embryologie    
Programmeren in C#    
De onverbrekelijke band    
Sales- en accountmanagement    
Basisboek statistiek
Supply Chain Management, 2e editie met MyLab NL toegangscode
Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek    
Natuurkunde    
Professionele gespreksvoering    
Programmeren in Java met BlueJ    
Klinische interpretatie van ECG's    
Psychiatrie in de verpleegkunde, 9e, expert college editie
Sterkteleer    
Operationeel management in de dienstverlening    
Ethiek in sociaal werk    
Evidence based practice    
Professioneel communiceren in de zorg
Professioneel communiceren in de zorg    
Anatomie en fysiologie, een inleiding    
TARSP - Taal Analyse Remediëring en Screening Procedure    
Observeren en rapporteren