Werken

(B)eHealth    
Ethiek van praktijkgericht onderzoek    
Kwaliteit van leven    
Ontwerpen voor zorg en welzijn    
Praktijkgericht onderzoek in de (para)medische zorg