dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Ben ik gedoopt?
ISBN
9789070005238

verschijningsdatum
01/07/1977
E-book (epub)
Ben ik gedoopt?
ISBN
9789066592247

verschijningsdatum
11/02/2015

Personen

J.I. van Baaren

Abortus. Waarom?
Acupunctuur in het licht van de Bijbel
Antroposofie in het licht van de Bijbel    
Astrologie in het licht van de bijbel    
Babylon leeft onder ons    
Ben ik gedoopt?
Ben ik gedoopt?    
Boeddhisme in het licht van de Bijbel    
Church Universal and Triumphant
Crematie in het licht van de Bijbel    
De Bijbel, het onstaan en de waarde ervan    
De Grote Witte Broederschap    
De heilige geest en heiliging    
De Heilige Geest, leiding, gaven, bedieningen    
De identiteit van Israël    
De Kabbala in het licht van de Bijbel    
De mens: geest, ziel en lichaam    
De Regenboog
De streepjescode in de computermaatschappij
De waarheid omtrent The Children of God
Een keuze marxisme of christendom
Euthanasie in het licht van de bijbel    
Evolutietheorie in het licht van de bijbel    
Feminisme stopt niet bij de kerkdeur
Gebed: stil zijn voor de Heer
Gedachtenbeïnvloeding
Gedachtenbeïnvloeding in het licht van de Bijbel    
Geestelijke stromingen - Sikhs, Boeddhisme, Soefisme | 1
Geestelijke Stromingen 4: Vrijmetselarij, The Devine Light Mission | 4
Geestelijke stromingen: De Weg, Eckankar, Scientology Church | 3
Geestelyke stryd in het licht van bybel
Geloof in God
Gemeenschap met de Heilige Geest    
Genezing van het herinneringssyndroom    
Getallensymboliek
Grensgebieden van geloof
Haptonomie en innerlijke genezing
Het begon bij Abraham    
Het doel heiligt het leven    
Het drama van de eindtijd    
Het geheim van Jeruzalem    
Het geheimenis der wetteloze    
Het huwelijk in het licht van de bijbel    
Het kaartspel en de christen
Het Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten    
Het merkteken van het beest    
Hindoeisme
Homeopathie in het licht van de bijbel
Inzicht in de komende wereldreligie
Irisscopie in het licht van de bijbel    
Islam in het licht van de bijbel    
Israël Juda en de Joden    
Jehova's Getuigen in het licht van de bijbel    
Kan een christen marxist zijn?
Krishnamurti
Leiding en misleiding in bijbels licht    
Licht op Judaïsme    
Mazdaznan
Mens zyn wereld en zyn toekomst
Moderne theologie
Mormonen in het licht van de Bijbel    
New Age Trainingscentrum Findhorn    
Nudisme in het licht van de bijbel    
Occultisme in het licht van de bijbel    
Op zoek naar de nieuwtestamentische gemeente    
Orde van de tempeliers in het licht van de Bijbel    
Parapsychologie in het licht van de Bijbel    
Pinksteren in de eindtijd
Priesterschap en alcohol
Satan ontmaskerd! De weg tot bevrijding    
Theosofie de geheime leer
Toronto Blessing of bedrieglijke misleiding
Vrijmetselarij en religie    
Waarom leef ik? Er moet iets zijn
Wetenschap Creatieve Intelligentie (transcendente meditatie)
Yoga in het licht van de bijbel    
Zeg nee tegen de new age infiltratie
Ziel, geest en lichaam    

NUR Codes (sub)

700 Theologie algemeen

Dromen, sprookjes, mythen    
Godsverduistering    
Oefening in Christendom    
Over het Jodendom    
Wachten op God    
In het licht van zijn aangezicht    
De moed om te zijn    
Mijn kleine evangelie    
The shock of your life    
Puur dagblok (set 5 ex.)
Wat blijft    
Durf je het aan
De God van het recht contra alverzoening    
Marcus als tegenevangelie    
Joy    
Dokter is ziek    
JEZUS, de levende HOOP
Overlopen naar de barbaren    
Het Nieuwe Testament    
De Apocalypse    
Van de Jordaan tot Golgotha    
Als doden wakker worden    
Onderweg    
Koppige overtuiging    
Gebedsdagboek    
Wat geloven die christenen eigenlijk
From Behind the Curtain
Het Jezus-evangelie    
Als je eenmaal hebt liefgehad    
Eeuwige vriendschap    
Dit huis zingt!    
Psalm zoekt jou    
God
Mijn juk is zacht en mijn last is licht    
Balanceren in de kerk    
Verantwoordelijkheid en verkiezing    
A survey of Buddhist thought
Bernadette Soubirous    
Boeddha´s levenswetten    
Gewijd genieten    
Heel het leven    
Oefenplaatsen    
Bijna-elke-dagboek voor mannen    
Zondagboek    
Ontdek je echte ik    
Als een vader    
Bijbel voor beginners    
Investeren in je/de missie!    
Psalmen met akkoorden    
Afwezigheid van God    

Imprints

Moria

Wat drijft de islamisten?    
De Christinnereis    
De Heilige Geest, leiding, gaven, bedieningen    
Jehova's Getuigen in het licht van de bijbel    
Astrologie in het licht van de bijbel    
Euthanasie in het licht van de bijbel    
Occultisme in het licht van de bijbel    
Orde van de tempeliers in het licht van de Bijbel    
Vrijmetselarij en religie    
Yoga in het licht van de bijbel    
De Kabbala in het licht van de Bijbel    
Het geheimenis der wetteloze    
Het geheim van Jeruzalem    
Antroposofie in het licht van de Bijbel    
Crematie in het licht van de Bijbel    
Het drama van de eindtijd    
De identiteit van Israël    
Genezing van het herinneringssyndroom    
Het merkteken van het beest    
Ziel, geest en lichaam    
Vrijmetselaar of Christen?    
Op zoek naar de nieuwtestamentische gemeente    
Satan ontmaskerd! De weg tot bevrijding    
Gedachtenbeïnvloeding in het licht van de Bijbel    
Gemeenschap met de Heilige Geest    
De mens: geest, ziel en lichaam    
De Bijbel, het onstaan en de waarde ervan    
Licht op Judaïsme    
Mormonen in het licht van de Bijbel    
Parapsychologie in het licht van de Bijbel    
Ben ik gedoopt?
Ben ik gedoopt?    
Het doel heiligt het leven    
Israël Juda en de Joden    
Hemelse Gewesten    
Het evangelie op een A4'tje    
Babylon leeft onder ons    
Islam in het licht van de bijbel    
Boeddhisme in het licht van de Bijbel    
Irisscopie in het licht van de bijbel    
Het begon bij Abraham    
The State of the Church
Veeren voor pijlen
Voor God Werken
Het Godzalig leven
Het Nieuwe Leven
Praatjes van Jan Ploeger
Jan Ploeger's plaatjes bij nieuwe praatjes
De Jubelbazuin
De School des Gebeds
Zeven Wonderen Van Genade