Werken

David    
Echt zijn    
Een dwaas bestaan    
Geld en goed
Leven met Dominicus    
Ode aan Gods eenvoud    
Opmaat tot eeuwigheid    
proeven van goed samenleven    

Reeksen

Leven met.....

Leven met diabetes mellitus type 2    
Leven met Dominicus    
Leven met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten    
Leven met snurken en apneu    

MemoReeks

‘Kom achter de stijkplank vandaan en gebruik je talenten’    
Als een weg door werelden    
Belastingcontrole | 2015    
Breuklijnen    
David    
Heb jij wel roeping?    
Ik pas niet en God ook    
Kerk met een glimlach    
Mijn weg naar de Catholica    
Satanskinderen?    
Terugblik vanaf de zijlijn    
Tussen hemel en aarde    
Vallende zuilen    
Veel ging er langs me heen