Als ik weer klein ben    
Bach - een beknopte biografie
Bach - zijn meesterwerken en muzikale universum    
Basishandboek SPSS 28    
Basishandboek SPSS 29    
Basishandleiding Excel    
Basishandleiding Excel 2021    
De angst voor vrijheid    
De muzikale huisapotheek    
De tweede sekse    
Een kleine filosofie van het onderwijs
Eros en cultuur    
Filosofie    
Het goede leven    
Het nut van het nutteloze    
Ik en Jij    
Ik, Geronimo    
Kleine leerschool van het filosofisch denken
Mens worden    
Mensenkennis    
Mijn biecht    
Mijn kleine evangelie    
Moderne filosofie    
Nietzsche en het christendom    
Onze innerlijke conflicten    
Pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid    
Schateiland    
Stigma    
Van het westelijk front geen nieuws    
Wachten op God