De boeken van de zeventallen, achttallen en negentallen    
De verzameling van numeriek geordende leerredes | 1    
De verzameling van numeriek geordende leerredes | 2 Het boek van de viertallen (Catukka-Nipata)    

NUR Codes (sub)

730 Filosofie algemeen