Werken

Aldus sprak de Boeddha    
De boeken van de zeventallen, achttallen en negentallen    
De verzameling van numeriek geordende leerredes | 1    
De verzameling van numeriek geordende leerredes | 2 Het boek van de viertallen (Catukka-Nipata)    
De verzameling van thematisch geordende leerredes | 1 Het boek met verzen (Sagathavagga)
De verzameling van thematisch geordende leerredes | 2 Het deel der oorzaken (Nidana-Vagga)    
De verzameling van thematisch geordende leerredes | 3 Het Deel der geledingen (Khandha-Vagga    
De verzameling van thematisch geordende leerredes | 4    
De verzameling van thematisch geordende leerredes | deel 5-het grote deel (Maha-Vagga)    
Het Diamant-Sutra    
Khudaka-Nikaya | 1 Sutta-Nipata en Dhammapada    
Lieber Got. Drei BrĂ¼der im Ersten Weltkrieg    
Lieber Gott    
Waarom gemeenten niet naar burgers luisteren    

Reeksen

Asoka klassieke tekstbibliotheek

Daden van de Boeddha    
De verzameling van lange leerredes    
De verzameling van middellange leerredes | 1 De eerste vijftig leerredes (Mulapannasa)    
De verzameling van thematisch geordende leerredes | 1 Het boek met verzen (Sagathavagga)
De verzameling van thematisch geordende leerredes | 2 Het deel der oorzaken (Nidana-Vagga)    
De verzameling van thematisch geordende leerredes | 3 Het Deel der geledingen (Khandha-Vagga    
De vragen van Milinda    
Khudaka-Nikaya | 1 Sutta-Nipata en Dhammapada    
Theratherigatha - verzen van monniken en nonnen    

De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha

De boeken van de zeventallen, achttallen en negentallen