Werken

Darwin, liefde en God    
Darwin, liefde en God    
De waarheid niets dan de waarheid
Europa reflexief    
Geert grote pen | 2011    
Geert grote pen | 2012    
Heeft geschiedenis zin?    
Hoe God verscheen in Friesland    
Hoe God verscheen in Saksenland    
Liber universitatis    
Over de metafysische behoefte in de mens    
Plato in het Vaticaan