Werken

De waarheid niets dan de waarheid
Europa reflexief    
Hoe God verscheen in Friesland    
Hoe God verscheen in Saksenland    
Over de metafysische behoefte in de mens    

Reeksen

Acta Launiana

Europa reflexief    

Deventer Historische Reeks

Hoe God verscheen in Friesland    
Hoe God verscheen in Saksenland    

Launiana Maiora

Over de metafysische behoefte in de mens    

Launiana Minora

De waarheid niets dan de waarheid