Werken

'k Verlangde vaak in mijn voortdurend zwerven    
Al keert het grote zingen niet terug    
De war poets    
Een olifant met geheugenverlies    
In een ander Licht    
Verzamelde gedichten