Werken

Coaching in context    
Diagnostiek en planning in de hulp- en dienstverlening    
Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners    
Preventie in de hulp- en dienstverlening    
Preventie in het sociale domein    
Supervisie in onderwijs en ontwikkeling