Werken

Jeugdwet    
Jeugdwet, tekst & toelichting
Medezeggenschap, ’n medicijn?
OR en het politiek primaat

Reeksen

OR-Praktijk

OR beoordelen en waarderen van or-leden
OR en achterban
OR en besluitvormingsprocessen
OR en collectief ontslag    
OR en het politiek primaat
OR en hrm
OR en leeftijdsbewust personeelsbeleid    
OR en onderhandelen    
OR en privacy
OR en professioneel vergaderen
OR en strategische vraagstukken
OR en verborgen beroepsrisico's
OR en vernieuwing van de medezeggenschap    
OR en voorzitters en secretarissen
OR en vragen stellen    
OR en werkkostenregeling
OR en werkkostenregeling    
OR en werkkostenregeling    

Tekst & Toelichting

Aanbestedingswet | editie 2013    
Aanbestedingswet 2012
Aanbestedingswet 2012    
Afvalstoffenrecht | 2008-2009    
Algemene bankvoorwaarden (ABV)
Besluit activiteiten leefomgeving
Besluit bouwwerken leefomgeving
Bouwbesluit | 2012
Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012
Flex B.V.
Invoeringswet Omgevingswet
Jeugdwet    
Jeugdwet | 2015    
Modernisering van de Successiewet 1956    
Nieuw huwelijksvermogensrecht | 2018    
Omgevingsbesluit
Omgevingswet | Deel 2, wetsvoorstel juni 2014
Participatiewet    
Participatiewet    
Tekst & Toelichting Omgevingswet
Tekst en Toelichting Participatiewet.    
Toekomstig Boek 7 Wetboek van Strafvordering.
Toekomstig Boek 8 Wetboek van Strafvordering
Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme
Wet Arbeidsmarkt in Balans
Wet belastingen op milieugrondslag | 2009    
Wet Bestuur en toezicht
Wet Bopz    
Wet op de economische delicten | 2009    
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme    
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Wet werk en bijstand | 2012-2013    
Wet werk en zekerheid
WHW 2018    
WHW 2020 Tekst & Toelichting