Werken

Alles is cultuur    
Denkend aan Nederland
Het (on)Verenigd Koninkrijk    
Het onverenigd Koninkrijk der Nederlanden    
In dit huis    
Land van kleine gebaren    
Omstreden democratie    
Thorbecke wil het    

Reeksen

Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

De Belgische revolutionairen van 1830 en de constructie van een natiestaat    
De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk    
Dynastisch en burgerlijk historisme    
Een nieuw koninkrijk, een nieuwe kunst    
Het onverenigd Koninkrijk der Nederlanden    
Lotsverbonden ontrouw    
Sur la langue nationale    
Ter begunstiging van de volksvlijt