Werken

Hof van Utrecht 1530-1811
Naar een nabijheidsrechter?    
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland    

Reeksen

Montaigne

Algoritmes en grondrechten    
Conflicten in economische ketens    
De eigen(aardig)heid van de kantonrechter    
De kansen voor een Netherlands Commercial Court    
Designing administrative pre-trial proceedings    
Geschikt of niet geschikt?    
Innoverende hoven    
Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen
Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen
Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure)    
Naar een nabijheidsrechter?    
Politieke processen    
Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing    
Snel, betekenisvol en zorgvuldig    

Procesgidsen

De Etstoel van Drente    
Hof van Gelre en Zutphen 1543-1811
Hof van Holland | Zeeland en West-Friesland    
Hof van Utrecht 1530-1811
Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (1582-1795)    
Hoofdmannenkamer, sinds 1749 Hoge Justitiekamer van Stad en Lande van Groningen    
Klaring van Overijssel    
Procesgids Hof van Friesland
Soevereine raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats Hof van Gelre te Venlo    
Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)    

UCALL

Assumpties annoteren    
Civiel schadeverhaal via het strafproces    
Contractual control in the supply chain    
De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad    
Law in the risk society    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Ongezond en (on)geoorloofd    
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland    
Schadevoorkomingsplicht    
Secundaire Aansprakelijkheid
Secundaire Aansprakelijkheid
SHN binnen de ZSM    
Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken    
Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?    
Voorzorgverplichtingen    
Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen