Werken

Hof van Utrecht 1530-1811
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, BelgiĆ« en Duitsland    

Reeksen

Procesgidsen

De Etstoel van Drente    
Hof van Gelre en Zutphen 1543-1811
Hof van Holland | Zeeland en West-Friesland    
Hof van Utrecht 1530-1811
Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (1582-1795)    
Hoofdmannenkamer, sinds 1749 Hoge Justitiekamer van Stad en Lande van Groningen    
Klaring van Overijssel    
Procesgids Hof van Friesland
Soevereine raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats Hof van Gelre te Venlo    
Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)    

UCALL

Assumpties annoteren    
Civiel schadeverhaal via het strafproces    
Contractual control in the supply chain    
De Wet prejudiciĆ«le vragen aan de Hoge Raad    
Law in the risk society    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Ongezond en (on)geoorloofd    
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, BelgiĆ« en Duitsland    
Schadevoorkomingsplicht    
SHN binnen de ZSM    
Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken    
Voorzorgverplichtingen    
Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen