Werken

De adel in NoordBrabant, 1814-1918
De veerkracht van de Brabantse economie    
Een oord van bang wachten    
Florarium Temporum (Bloemhof der Tijden)    
Gemeint en gemeenschap    
House of memories    
Op zand, veen en klei    
Wonen als arbeider in een textielstad