Werken

De adel in NoordBrabant, 1814-1918
De veerkracht van de Brabantse economie    
Een oord van bang wachten    
Gemeint en gemeenschap    
House of memories    
Op zand, veen en klei    
Wonen als arbeider in een textielstad