Werken

De adel in NoordBrabant, 1814-1918

Reeksen

Zuidelijk Historisch Contact

Beroepsvisserij in Noord-Brabant
De adel in NoordBrabant, 1814-1918
De veerkracht van de Brabantse economie    
Een oord van bang wachten    
Florarium Temporum (Bloemhof der Tijden)    
Frater Caesarius Mommers (1925-2007)
Gemeint en gemeenschap    
House of Memories    
Op zand, veen en klei    
Wonen als arbeider in een textielstad