Werken

Grondrechten    
Het beginsel van de minste pijn    
Het beginsel van de minste pijn
Het beginsel van de minste pijn    
Het beginsel van de minste pijn
Het recht van de EU voor decentrale overheden    
Hoofdstukken grondrechten    
Inleiding tot het Europees bestuursrecht    
Kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht    
Leerboek financieel recht    
Met kracht van argumenten    
Perspectieven op recht    
Perspectieven op recht - 5e druk
Perspectieven op recht - 6e druk
Perspectieven op Recht - 7e druk
Privaatrecht als opdracht    
Vreemdelingenbewaring    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen