Werken

Hoofdstukken grondrechten    
Over de grens van de vrijheid van meningsuiting    
Rechterlijk activisme    

Reeksen

Ars Aequi Handboeken

Grondrechten    
Het beginsel van de minste pijn    
Het beginsel van de minste pijn
Het beginsel van de minste pijn    
Het beginsel van de minste pijn
Het recht van de EU voor decentrale overheden    
Hoofdstukken grondrechten    
Inleiding tot het Europees bestuursrecht    
Kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht    
Leerboek financieel recht    
Met kracht van argumenten    
Perspectieven op recht    
Perspectieven op recht - 5e druk
Perspectieven op recht - 6e druk
Perspectieven op Recht - 7e druk
Privaatrecht als opdracht    
Vreemdelingenbewaring