Werken

Grensoverschrijdende insolventie
Grensoverschrijdende insolventie
Insolventie in het internationaal privaatrecht    
Sdu Commentaar Insolventierecht | 2008-2009
Universele werking voor niet-EU insolventies?    

Reeksen

Financieel Juridische Reeks

Algemene Bankvoorwaarden 2017    
Betaaldiensten 2.0    
Crowdfunding    
Effecten- en derivatenclearing    
Factoring    
Financiële sector en internationaal privaatrecht | Financieel Juridische Reeks - 3    
Grensoverschrijdende insolventie
Juridische aspecten van contant geld    
Kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken    
Klantbelang centraal    
MiFID II    
Reclame- en marketingregels in de financiële sector | 2 | Financieel Juridische Reeks    
Uitbesteding in de financiele sector
Vermogensscheiding in de financiële praktijk    

NIBE-bankjuridische reeks

Chinese muren
Commentaar op de algemene bankvoorwaarden
Grensoverschrijdende insolventie
Schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen

Recht en praktijk

Afgebroken onderhandelingen en voorbehouden    
Alternatieven voor zekerheid op bankrekeningen    
Auteursrecht    
Auteursrecht Studenteneditie    
Bedrijfsovernames en milieurecht    
Bespiegelingen op 10 jaar "nieuw" verzekeringsrecht    
Conformiteit bij koop    
Contracteren door intermediairs in de muziekindustrie    
Contracteren door intermediairs in de muziekindustrie
Contracteren in de internationale praktijk    
Contracteren in de internationale praktijk
De afkoelingsperiode in faillisement    
De bevrijdende verjaring    
De Europese cooperatieve vennootschap SCE    
De vereniging in de praktijk    
Forumkeuze in het Nederlandse internationaal privaatrecht    
Garanties in de rechtspraktijk    
Gewogen rechtsmacht in het IPR    
Het deskundigenadvies in de civiele procedure    
Het rampenfonds    
Hoofdlijnen Wft    
Huurrecht algemeen    
Insolventie in het internationaal privaatrecht    
Juridische aspecten van geografische aanduidingen    
Klimaat en recht    
Nadeelcompensatie op basis van het égalitébeginsel    
Onrechtmatige wetgeving
Ontbinding, schadevergoeding en nakoming    
Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag    
Privacyrecht is code    
Privacyregulering in theorie en praktijk    
Prospectusaansprakelijkheid    
Recht doen aan privacyverklaringen    
Recht en elektronische handel    
Schadebeperkingsplicht    
Sport en mededingingsrecht    
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden    
Verzekering en aansprakelijkheid    
Verzekeringsrecht praktisch belicht    
Verzekeringsrecht praktisch belicht
Wie heeft de leiding?    
Wsnp en goede trouw    
Zorgplichten in de effectenhandel    

Reports NACIIL/Preadviezen NVRII

Directors liability in the twilight zone    
The 800-pound gorilla. Limits to Group Structures and Asset Partitioning in Insolvency    
The Bank Recovery and Resolution Dir4ective and the Single Resolution Mechanism    
Universele werking voor niet-EU insolventies?    
Universele werking voor niet-EU-insolventies?