Werken

Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2017/2018    
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2013/2014    
Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht    

Reeksen

Boom fiscale jurisprudentie

Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2017/2018    
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2013/2014    

Fiscaal-wetenschappelijke reeks

Afgewaardeerde Vorderingen in de Vennootschapsbelasting
Consultatie bij fiscale wetgeving
Cumulatie van belastingen
De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting    
De fiscale eenheid vennootschapsbelasting en insolventie    
De invloed van belangenwijzigingen op verliesverrekening    
Duidelijkheid van fiscale wetgeving
Heffing aan de grens
Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving.    
Internal market neutrality
Le droit de rĂªver    
Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht    
Uyt saecke des doots