Werken

Beppe, fertel!    
De moaiste Fryske foarnammen
De vrolijke tweeling    
Er zit een gat in de wereld van Spriet    
Heit, fertel!    
Hop hop hynke    
Ik wurd mem!    
Lance en Lot zoeken zich rot    
Mem, fertel!    
Myn kreambesite    
Pake, fertel!    
Spetter, spetter ... en oare ferskes